close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • JAK WNOSIĆ SKARGI DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH

 •  

   

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO)

   

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to niezależny i bezstronny organ, rozpatrujący sprawy związane z administracją UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi złożone na niewłaściwe administrowanie w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE. 

   

  Więcej informacji >>>

  Zobacz również:

   

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (Rada Europy)

   

  Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego właściwym do orzekania w sprawach dotyczących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej Protokołach dodatkowych. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu. Jest organem Rady Europy, nie stanowi instytucji Unii Europejskiej.

   

  Więcej informacji >>>