close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POSIEDZENIA RAD SEKTOROWYCH

 • 27 maja 2015

  Finansowanie rozwoju w ramach przyszłej agendy rozwojowej po 2015 r. oraz równość płci we współpracy rozwojowej były głównymi tematami posiedzenia Rady ds. Zagranicznych UE z udziałem ministrów ds. rozwoju 26 maja w Brukseli. Polskiej delegacji przewodniczył podsekretarz stanu Konrad Pawlik.

   

  Bardziej elastyczna polityka dotycząca legalnej migracji może być skutecznym sposobem na przeciwdziałanie nielegalnym ruchom migracyjnym – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Pawlik podkreślając, że Polska od kilku lat udziela zezwoleń na pobyt stały i czasowy, a także otwiera swój rynek pracy, przede wszystkim dla obywateli Ukrainy. Podczas posiedzenia w Brukseli ministrowie dyskutowali także na temat migracji w unijnej współpracy rozwojowej w związku z wydarzeniami na Morzu Śródziemnym i decyzjami nadzwyczajnej Rady Europejskiej z 23 kwietnia br.

   

  W trakcie wtorkowego posiedzenia Rada ds. Zagranicznych przyjęła stanowisko w sprawie zobowiązań dotyczących Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) na okres po 2015 roku. Wspólne zobowiązanie UE obejmuje między innymi przeznaczanie przez Unię 0,7% DNB na ODA w ramach czasowych agendy post-2015, przy zachowaniu indywidualnego zobowiązania dla państw członkowskich, które przystąpiły po 2002 roku (w tym Polski) na poziomie 0,33% DNB. Stanowisko UE zostało zapisane w konkluzjach pt.: „Nowe Globalne Partnerstwo na rzecz likwidacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po roku 2015”. Dokument określa ofertę UE w zakresie finansowania celów rozwojowych m.in. na III Międzynarodową Konferencję Narodów Zjednoczonych na Rzecz Finansowania Rozwoju, która odbędzie się w Addis Abebie. Rada przyjęła także konkluzje nt. równości płci  we współpracy rozwojowej.

   

  Wiceminister Konrad Pawlik podziękował instytucjom UE i pozostałym partnerom za miesiące żmudnych negocjacji podkreślając, że Polska, stara się być konstruktywnym partnerem w dyskusji na temat przyszłości celów rozwojowych. -Stanowisko UE będzie tym silniejsze im precyzyjniej określimy nasze zobowiązania w stosunku do państw rozwijających się - podkreślił wiceminister Pawlik.

   

  W Brukseli odbyło się także spotkanie ministrów z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban Ki-moonem. Rozmowa poświęcona była nowej agendzie rozwojowej po 2015 r. Sekretarz Generalny podziękował Unii Europejskiej za osiągnięty kompromis wskazując, że to Unia Europejska stanowi „mechanizm napędowy systemu współpracy rozwojowej”, a odważne cele nakreślone w trakcie posiedzenia ministrów ds. rozwoju będą zachętą dla pozostałych uczestników dyskusji do podejmowania równie ambitnych zobowiązań.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: