close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POSIEDZENIA RAD SEKTOROWYCH

 • 14 grudnia 2015

  Relacje UE z partnerami wschodnimi, sytuacja w Iraku i Libii, a także kwestie zewnętrznego wymiaru zwalczania terroryzmu były głównymi tematami Rady do Spraw Zagranicznych UE (FAC) w Brukseli. Polskiej delegacji 14 grudnia br. przewodniczył minister Witold Waszczykowski.

  Ministrowie, omawiając relacje z wschodnimi partnerami Unii Europejskiej szczególne miejsce poświęcili Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanowi, Ukrainie, Gruzji oraz Białorusi. Zgodzili się, że temat ten pozostaje priorytetowy dla Unii Europejskiej. Szefowie dyplomacji zwrócili także uwagę, że przyszłość Partnerstwa Wschodniego wymaga pogłębionej dyskusji, a współpraca powinna przebiegać na zasadzie zróżnicowanego podejścia UE do każdego z partnerów i ich odpowiedzialności za postępy reform.

   

  Podczas dzisiejszych obrad Rada FAC potwierdziła, że Partnerstwo Wschodnie pozostaje skutecznym narzędziem pozytywnego oddziaływania UE na wschodnich sąsiadów, a wdrożenie układów o stowarzyszeniu i utworzenie pogłębionych stref wolnego handlu (AA/DCFTA) z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią powinno być dziś priorytetem. -Powinniśmy pomagać partnerom, ale jednocześnie domagać się, aby niezbędne reformy były w pełni wdrożone. Centralnym elementem naszego zaangażowania powinna być walka z korupcją oraz wzmocnienie praworządności i instytucji państwowych – podkreślił minister Waszczykowski.

   

  W trakcie dyskusji nad zwalczaniem terroryzmu ministrowie omówili jego zewnętrzne aspekty w następstwie ataków w Paryżu, uwzględniając bieżące prace nad tą problematyką, które toczą się na forum Rady JHA. Wysoka Przedstawiciel Frederica Mogherini poinformowała o procesie implementacji konkluzji Rady na temat zwalczania terroryzmu z lutego br. i wskazała na geograficzne i tematyczne priorytety dalszych prac w tym obszarze. Ministrowie zgodzili się, że działania UE, aby były skuteczne muszą obejmować przede wszystkim wsparcie dla międzynarodowych wysiłków na rzecz rozwiązania konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, odcięcie źródeł finansowania terrorystów, a także wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych UE i poprawę integracji mniejszości muzułmańskiej w społeczeństwach zachodnich.

   

  Rozmawiano również o obecnej sytuacji w Libii. Ministrowie przedyskutowali rozwój bieżącej sytuacji w tym kraju w obecności specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ, Martina Koblera. Spotkanie to było okazją do omówienia wyników konferencji rzymskiej, która odbyła się 13 grudnia i podniesienia kwestii trwającego tam procesu politycznego pod egidą ONZ oraz zagrożenia ze strony organizacji DAESH. W tym kontekście ministrowie poparli działania podejmowane przez ONZ oraz wyrazili nadzieję na dialog o charakterze włączającym i uwzględniającym wszystkie strony, co umożliwi zapewnienie trwałości przyjętych rozwiązań.

   

  W trakcie posiedzenia FAC ministrowie spraw zagranicznych UE spotkali się z ministrem spraw zagranicznych Turcji M.Çavuşoğlu, by przedyskutować elementy polityki zagranicznej w kontekście regionalnym, w tym także w następstwie uzgodnień Szczytu szefów państw i rządów krajów UE oraz Turcji, który odbył się 29 listopada.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: