close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POSIEDZENIA RAD SEKTOROWYCH

 • 22 czerwca 2015

  Tematem strategicznym poniedziałkowych obrad Rady ds. Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu były relacje Unii Europejskiej z Azją. Dyskusja dotyczyła rozważenia możliwości podwyższenia rangi relacji UE-ASEAN do poziomu strategicznego, stosunków UE-Chiny i rozwoju zdolności połączeniowych (connectivity).

  W trakcie dyskusji przeważała opinia, że przejście na strategiczny poziom relacji UE-ASEAN wymagać  będzie zaproszenia UE do członkostwa w Szczycie Azji Wschodniej. W relacjach z Chinami kluczową kwestią będzie analiza inicjatywy "Jednego pasa i jednego szlaku" pod kątem kompatybilności planów infrastruktury transportowej i realnych korzyści UE.  

   

  Koncepcja współpracy UE z partnerami azjatyckimi w ramach rozbudowy zdolności połączeniowych wymagać będzie szerszego spojrzenia niż tylko rozbudowa infrastruktury transportowej. Podczas dyskusji ministrowie akcentowali  dążenie do uzyskania członkostwa w Szczycie Azji Wschodniej oraz dokonania rzetelnej analizy korzyści dla UE z  "Jednym pasem i jednym szlakiem".

   

  Rada zgodnie zaakceptowała podjętą przez Ambasadorów państw członkowskich decyzję o przedłużeniu sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej rolą w destabilizowaniu sytuacji na Ukrainie. „Decyzja ta była jednogłośna dzięki polityce i poczynaniom Rosji, które wciąż stanowią dla nas powód do niepokoju” – powiedział minister Grzegorz Schetyna. Szef polskiej dyplomacji podkreślił konieczność realizacji Porozumień Mińskich i uzależnił dalsze decyzje od ich realizacji.

   

  Ministrowie omówili także zagadnienia związane z polityką energetyczną. Skupiono się na sposobach efektywnego wykorzystania dyplomacji energetycznej na rzecz wdrożenia celów Unii Energetycznej. W toku dyskusji ministrowie zwracali uwagę na potrzebę dywersyfikacji tras, dostawców i źródeł gazu dla UE, wzmocnienie rynku wewnętrznego, zawieranie partnerstw z nowymi producentami, strategiczne podejście do wykorzystania infrastruktury oraz mówienie jednym głosem przez UE wobec dostawców zewnętrznych. Temat dyplomacji energetycznej będzie kontynuowany na forum FAC. Przewiduje się, że na kolejnych posiedzeniach Rady (w lipcu bądź wrześniu) uzgodniony zostanie Plan Działań na rzecz Dyplomacji Energetycznej oparty na obecnych propozycjach Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

   

  Szefowie dyplomacji państw UE przyjęli ponadto decyzję w sprawie uruchomienia wojskowej operacji w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) pod nazwą EUNAVFOR Med. Operacja została utworzona podczas poprzedniego spotkania FAC (18 maja) i jest jednym z elementów szerszego podejścia UE do problemu migracji, uzgodnionego podczas nadzwyczajnego spotkania Rady Europejskiej (23 kwietnia). Operacja ma się przyczynić do zmniejszenia migracji przez środkową część basenu Morza Śródziemnego poprzez rozbicie siatek przemytniczych. Pierwsza faza operacji koncentrować się będzie na działaniach rozpoznawczych i wywiadowczych.

   

  Szefowie dyplomacji krajów UE spotkali się przy okazji Rady FAC z Sekretarzem Generalnym NZ, Ban Ki-Moonem oraz omówili sytuację w Mali. Omówili także kwestie współpracy ONZ – UE, Libii, Syrii, Jemenu i migracji.

   

  Na marginesie Rady Minister Spraw Zagranicznych, Grzegorz Schetyna przeprowadził rozmowy dwustronne z szefami dyplomacji Niemiec i Niderlandów.

   

  Marcin Wojciechowski

  Rzecznik Prasowy MSZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: