close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WDRAŻANIE PRAWA

 • Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrażanie i stosowanie prawa UE. Komisja Europejska, pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości UE, nadzoruje stosowanie prawa UE w państwach członkowskich (art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu UE).

   

  W centralnej administracji rządowej, wdrażanie prawa UE, w tym przede wszystkim transpozycję dyrektyw, koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z procedurą transpozycji aktów prawnych UE.

   

  Przydatne linki:

   

  Stosowanie prawa UE

  http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_pl.htm

   

  Kontrola stosowania prawa UE

  http://ec.europa.eu/eu_law/index_pl.htm  

   

  Wyszukiwanie aktów prawnych państw członkowskich wdrażających prawo UE

  http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html?locale=pl

   

  Informacja na temat transpozycji dyrektyw

  http://ec.europa.eu/eu_law/directives/directives_communication_en.htm

                         

  Decyzje Komisji Europejskiej w zakresie stosowania prawa UE

  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_decisions_pl.htm

   

  Raporty roczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania prawa UE  

  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_pl.htm

   

  Informacja nt. stanu transpozycji dyrektyw rynku wewnętrznego (Internal Market Scoreboard

  http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/poland/index_en.htm

   

  Elektroniczny system transpozycji prawa UE [ e-step] do prawa polskiego

  http://estep.pl/home.seam

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: