close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁAMI

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich  (Dz.U. z 2009.Nr 161. poz. 1277) ustanowiła zasadę jednolitej reprezentacji Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

   

  Ochronę interesów Polski w postępowaniach przed tymi trybunałami zapewnia Pełnomocnik, powoływany przez Ministra Spraw Zagranicznych. Pełnomocnik prezentuje w Trybunale Sprawiedliwości stanowisko całej Rady Ministrów, wypracowywane wspólnie z właściwymi merytorycznie ministerstwami i innymi organami oraz uzgodnione na forum Komitetu do Spraw Europejskich. Pełnomocnik wykonuje swoją funkcję przy wsparciu prawników zatrudnionych w Departamencie Prawa Unii Europejskiej MSZ.

   

  Sprawozdania z działalności Pełnomocnika:

   

  Przydatne linki:

   

  Trybunał Sprawiedliwości UE: curia.europa.eu

  Trybunał EFTA: eftacourt.int

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: