close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa:

   

  • jest odpowiedzialny za koordynowanie i wdrażanie WPZiB oraz WPBiO,
  • przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych,
  • uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej jako wiceprzewodniczący KE.

   

  Podlegli Wysokiemu Przedstawicielowi urzędnicy ESDZ przewodniczą obradom szeregu ciał przygotowawczych Rady: Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (Political and Security Committee) oraz większości grup roboczych zajmujących się stosunkami zewnętrznymi UE. Od 1 listopada 2014 r. funkcję Wysokiego Przedstawiciela sprawuje Włoszka Federica Mogherini.

   

  Wysoki Przedstawiciel jako wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiada za koordynację zewnętrznych aspektów działań KE. W praktyce oznacza to, że Wysoki Przedstawiciel blisko współpracuje z komisarzami ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji rozszerzeniowych, handlu, współpracy międzynarodowej i rozwoju, pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, a także – w mniejszym zakresie – komisarzami ds. klimatu i energii, migracji i spraw wewnętrznych oraz transportu i przestrzeni kosmicznej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: