close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ROZSZERZENIE UE

 •  

  8.10.2014 r. odchodząca Komisja Europejska opublikowała Strategię rozszerzenia UE i jej najważniejsze wyzwania na lata 2014-2015 wraz z raportami okresowymi dot. oceny postępu państw negocjujących i kandydujących na drodze do UE. Dokument ten, opierając się o aktualne zasady i kryteria UE w tej dziedzinie (zwłaszcza zasadę strict but fair conditionality), przedstawia stan zaawansowania przygotowań kandydatów oraz wskazówki odnośnie do realizacji reform niezbędnych dla uzyskania członkostwa. KE konsekwentnie przypomina o pozytywnych skutkach procesu rozszerzenia dla państw kandydujących, jak i dla samej UE i jej PCz.

   

  Konsolidując wskazania z lat ubiegłych, nowy pakiet rozszerzeniowy ustala trzy, wzajemnie powiązane, filary procesu: 1) rządy prawa, 2) zarządzanie gospodarcze, oraz 3) reformę administracji publicznej. Kwestia postępów w zakresie rządów prawa oraz wymiaru sprawiedliwości stanowi wyznacznik ogólnego tempa procesu negocjacyjnego (w myśl zasady „więcej za więcej”). W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 UE przeznaczono 11,7 mld € na wsparcie procesu rozszerzenia za pośrednictwem IPA (Instrument for Pre-accession Assistance).

   

  Polityką rozszerzenia UE od 1 grudnia 2014 r. kieruje kom. Johannes Hahn (Austriak) wraz z zespołem Dyrekcji Generalnej ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych (DG NEAR). W 2015 r. nie zapadła żadna istotna - z punktu widzenia formalnego - decyzja, co stanowi pewne rozczarowanie po ważnym w tym kontekście roku 2014 r., gdy podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Serbią (21.01.2014 r.) oraz przyznano Albanii status oficjalnego kandydata (27.06.2014 r.). KE zapowiedziała pięcioletni okres wytężonej pracy nad wypełnianiem zobowiązań negocjacyjnych.