close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA

 •  

   

  Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia obywatelom Unii Europejskiej wpływanie na propozycje aktów prawnych, które przedkłada Komisja Europejska.

   

  Europejska inicjatywa obywatelska jest nowym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone Traktatem z Lizbony (jego podstawę prawną stanowi art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej). Procedury i warunki, które trzeba spełnić by móc przedstawić inicjatywę obywatelską Komisji określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

   

  Żeby móc zwrócić się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie nowych przepisów unijnych, potrzebne jest poparcie co najmniej miliona obywateli Unii Europejskiej z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich. Póki nie dojdzie do kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej, oznacza to uzyskanie deklaracji poparcia z siedmiu krajów UE.

   

  Każde państwo ma wyznaczoną minimalną liczbę osób, które muszą zadeklarować poparcie dla inicjatywy, by można było uznać, że dany kraj jest jednym z siedmiu wymaganych. W przypadku Polski jest to 38 250 osób. Wymagana liczba podpisów zależy od liczby posłów do Parlamentu Europejskiego dla danego kraju (mnoży się ją przez 750) i waha się od 4 500 dla Cypru, Estonii, Luksemburga i Malty do 72 000 dla Niemiec.   

   

  Co ważne, inicjatywa musi dotyczyć zakresu spraw, którymi zajmuje się Komisja Europejska, a szerzej – którymi w ogóle może zajmować się Unia Europejska. Warto zapoznać się z dokładnym opisem obszarów, które mogą być przedmiotem inicjatywy zanim zacznie się ją planować. Inicjatywa może przykładowo dotyczyć ochrony środowiska albo transportu, ale nie może dotyczyć systemu opieki społecznej.  

   

  Maroš Šefčovič wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej w kadencji 2009-2014, odpowiedzialny za projekt Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej tak podsumowuje rolę inicjatywy: „dzięki inicjatywie obywatelskiej Europa jest bliższa obywatelom. Jest bezpośrednim sposobem na przekazanie swoich opinii do Brukseli i umożliwia prawdziwą międzynarodową debatę o sprawach ważnych dla UE. Inicjatywa obywatelska jest procesem, w którym wszyscy – Komisja, kraje członkowskie i obywatele – ciągle się uczymy.”[1]

   

  [1] ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-pl.pdf