close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ZESPÓŁ DS. RESTYTUCJI

 • Działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie restytucji dóbr kultury wywiezionych z Polski sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przede wszystkim, skupiono się wówczas na powrocie zabytków polskich z Rosji w ramach realizacji traktatu ryskiego z 1921 r., a także wynajdowaniu i wskazywaniu do zakupu poloników szczególnie cennych dla narodowego dziedzictwa kulturowego, jak choćby zbiór manuskryptów muzycznych Fryderyka Chopina odnalezionych w Lipsku w 1937 r, czy portretów królewskich.

  Po zakończeniu II wojny światowej MSZ uczestniczyło stale w działaniach restytucyjnych, a szczególne zintensyfikowanie tych prac nastąpiło po zmianach politycznych w Europie przełomu lat 80. i 90.  

   

  W końcu lat 90tych powołany został dwuosobowy zespół, w skład którego wchodzi prof. dr hab. Wojciech Kowalski, prawnik, specjalista prawa międzynarodowego oraz dr Monika Kuhnke, historyk sztuki specjalizująca się w dziedzinie badań proweniencyjnych oraz restytucji zabytków. Najogólniej rzecz ujmując, zadaniem zespołu jest realizacja polityki zagranicznej państwa, mającej na celu likwidację skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury. Zespół monitoruje nadto tę problematykę w skali światowej oraz upowszechnia stanowisko prawne Polski w tej dziedzinie. Przy wykonywaniu swych zadań MSZ współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które rejestruje straty wojenne i publikuje ich katalogi, a także z innymi zainteresowanymi instytucjami, m. in. muzealnymi, bibliotecznymi oraz archiwalnymi.

   

  Ponadto zespół udziela też pomocy instytucjom muzealnym na terenie Polski we wzbogacaniu ich kolekcji poprzez pozyskiwanie darów i zapisów z zagranicy.

   

  Kontakt:

  Monika Kuhnke:

  monika.kuhnke@msz.gov.pl

  tel. +48 (22) 523 9257

   

  Wojciech Kowalski

  wojciech.kowalski@msz.gov.pl

  tel. 48 (22) 523 88 81

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: