close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • STRATEGIA POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ

 • Przyjęta przez Radę Ministrów Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej jest podstawowym dokumentem określającym cele polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej i sposoby ich realizacji w latach 2017-2021.

   

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, minister właściwy do spraw zagranicznych został zobowiązany do opracowywania i wnoszenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wieloletnich strategii w zakresie spraw zagranicznych. Regulacje wynikające z tej samej ustawy obligują również ministra właściwego ds. członkostwa Polski w Unii Europejskiej do opracowania strategii polskiej polityki w ramach UE. Powyższy dokument realizuje oba obowiązki wynikające z tej ustawy.

   

  Dokument ma również służyć koordynacji działań organów administracji rządowej w odniesieniu do polityki zagranicznej państwa oraz stać się podstawą dla opracowywanych przez MSZ na kolejne lata operacyjnych Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej i planów współpracy zagranicznej, przygotowywanych w innych ministerstwach i urzędach.

   

  Istotnym dokumentem określającym kierunki promocji interesów Polski są roczne Założenia Polskiej Polityki Zagranicznej. Zatwierdza je Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Założenia stanowią wytyczne dla innych resortów, opracowujących własne plany współpracy zagranicznej. Dokumentowi nadawana jest klauzula „zastrzeżone”.

   

  Komórką odpowiedzialną za przygotowanie Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej jest Departament Strategii Polityki Zagranicznej.

   

   

  -----------------------------------

  1. Minister Witold Waszczykowski o priorytetach polskiej dyplomacji w 2017 roku

   

  2. Minister Witold Waszczykowski o priorytetach polskiej dyplomacji w 2016 roku

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: