close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 1 czerwca 2015

  1 czerwca 2015 r. w stosunku do Polski wejdzie w życie Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości. Przy obecnym nasileniu istniejących, oraz pojawianiu się nowych zagrożeń z wykorzystaniem komputerów, dokumentów elektronicznych oraz sieci teleinformatycznych, biorąc pod uwagę ich globalny zasięg, nie jest możliwym zwalczanie tego typu przestępstw przez pojedyncze państwa.

  Stały postęp techniczny powoduje modyfikację istniejących oraz powstawanie nowych zagrożeń o charakterze kryminalnym. Jednym z obszarów, w którym dokonują się w ostatnim czasie największe zmiany, są technologie informacyjne. Dlatego też istotnym jest podejmować intensywne działania zmierzające do skuteczniejszego zapobiegania, ściągania i karania sprawców przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu tych technologii na szczeblu międzynarodowym.

   

  Konwencja o cyberprzestępczości stanowi istotny krok w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów w zakresie podejścia do problematyki przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technologii informatycznych - definicji czynów zabronionych i norm dotyczących współpracy międzynarodowej w ich ściganiu.

   

  Konwencja Rady Europy jest pierwszym i jedynym aktem międzynarodowego prawa karnego ery społeczeństwa informacyjnego. Jako zbiór standardów prawnych służących współpracy międzynarodowej w dziedzinie ścigania przestępstw transgranicznych popełnianych z wykorzystaniem technologii informatycznych, cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności międzynarodowej i wywiera istotny wpływ na ustawodawstwa karne państw europejskich i pozaeuropejskich. 

   

  Stronami Konwencji są 53 państwa, a dotychczas jej postanowienia weszły w życie w stosunku do 45 z nich, z uwagi na co umowa ta stanowi najefektywniejsze narzędzie międzynarodowej ochrony wszystkich podmiotów, które wykorzystują technologie komputerowe lub w stosunku do których technologie te umożliwiają lub ułatwiają popełnianie przestępstw.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: