close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 1 września 2014

  Dnia 1 września 2014 r. weszły w życie w stosunku do Polski postanowienia Protokołu Nr 13 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, znoszącego karę śmierci we wszystkich okolicznościach i wyłączającego skazanie na taką karę lub wykonanie jej wobec kogokolwiek.

  Karę śmierci w czasie pokoju zniósł Protokół nr 6 z 1950 r., który uchwalono 28 kwietnia 1983 r. w Strasburgu. Protokół Nr 13 wszedł w życie dnia 1 lipca 2003 r., zaś Polska podpisała go 3 maja 2002 r.   Znosi on karę śmierci we wszystkich okolicznościach wzmacniając ochronę Prawa do życia określoną w Konwencji. Protokół przewiduje możliwość ograniczenia przez państwa jedynie terytorialnego zakresu jego stosowania, tzn. każde państwo ma prawo wskazać terytorium podlegające jego jurysdykcji, na którym Protokół nr 13 nie będzie stosowany.

   

  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez dwanaście ówczesnych państw członkowskich Rady Europy. Obecnie stronami Konwencji jest 47 państw europejskich. W stosunku do Polski Konwencja weszła w życie 19 stycznia 1993 r., natomiast od 1 maja 1993 r. Polska uznaje jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Katalog podstawowych praw i wolności, zawarty w pierwotnym tekście Konwencji był stopniowo uzupełniany i rozszerzany w kolejnych Protokołach dodatkowych. Polska jest stroną Protokołów nr 1, 4, 6, 7, 11, 13 oraz 14.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: