close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 25 czerwca 2013

  Ambasador Ryszard Sarkowicz, Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, podpisał dnia 25 czerwca 2013 r. Międzynarodową Konwencję w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem.

  Konwencja została przyjęta w dniu 20 grudnia 2006 r. w czasie 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i weszła w życie 23 grudnia 2010 r. Konwencję podpisały 92 państwa, a jej stroną jej 38 państw.

  Konwencja jest pierwszym powszechnym traktatem międzynarodowym kompleksowo poświęconym zagadnieniu wymuszonych zaginięć. Wymuszonym zaginięciem jest zatrzymanie, areszt, porwanie lub inna forma pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy państwa albo osoby lub grupy osób działające z upoważnienia albo z pomocą lub za wiedzą państwa, kiedy towarzyszy temu odmowa uznania faktu pozbawienia wolności lub ukrywanie losu lub miejsca pobytu osoby zaginionej, co sytuuje tę osobę poza ochroną prawną.

  Konwencja jest również pierwszym instrumentem prawa międzynarodowego zawierającym rozbudowany katalog konkretnych praw ofiar i szereg przepisów poświęconych ochronie dzieci w kontekście wymuszonych zaginięć.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: