close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 1 czerwca 2015

  Protokół ma na celu uzupełnienie Konwencji o cyberprzestępczości, która wejdzie w życie w stosunku do Polski 1 czerwca 2015 r., o przepisy zobowiązujące do penalizacji przestępstw dotyczących rozpowszechniania materiałów rasistowskich i ksenofobicznych.

  Stronami Protokołu Dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych jest 38 państw; wobec 24 z nich postanowienia Protokołu weszły już w życie. Jego przepisy nie znalazły się w tekście Konwencji wobec braku porozumienia co do ich brzmienia ze Stanami Zjednoczonymi. Do wprowadzenia odpowiednich postanowień dążyły przede wszystkim państwa członkowskie Unii Europejskiej.

   

  Protokół definiuje pojęcie materiałów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, zobowiązuje do penalizacji rozpowszechniania ich przez systemy komputerowe. Ponadto karze podlegać będą popełniane przy użyciu systemu komputerowego: groźba popełnienia przestępstwa skierowana ze względu na rasę, pochodzenie lub wyznanie danej osoby lub osób, jak również zniewaga dokonana na tym tle oraz zaprzeczanie, minimalizowanie, pochwała lub usprawiedliwianie zbrodni przeciwko ludzkości. Protokół rozciąga stosowanie przepisów Konwencji dotyczących odpowiedzialności osób prawnych i jurysdykcji na przestępstwa w nim opisane i nakazujące stronom rozszerzyć na nie stosowanie środków procesowych i form współpracy międzynarodowej określonych Konwencją.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: