close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • MIEDZYNARODOWE SĄDY I TRYBUNAŁY

  • Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych (MICT), ustanowiony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 1966 z dnia 22 grudnia 2010 r., ma za zadanie przejęcie jurysdykcji, praw, obowiązków i najważniejszych funkcji Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii po wygaśnięciu ich mandatów.

    Mechanizm składa się z dwóch wydziałów. Pierwszy, z siedzibą w Arushy (Tanzania), rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2012 r. obejmując funkcje przejęte od Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. Drugi, z siedzibą w Hadze (Holandia), od 1 lipca 2013 r. przejął funkcje Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Obydwa wydziały Mechanizmu mają stałego, wspólnego przewodniczącego, prokuratora i szefa Sekretariatu, a także wspólnych 25 sędziów.

    Mechanizm zajmuje się przeprowadzaniem postępowań odwoławczych, ponownym rozpatrywaniem spraw i rewizją prawomocnych wyroków Trybunałów i Mechanizmu. W odniesieniu do Rwandy priorytetem Mechanizmu jest doprowadzenie do aresztowania i oskarżenia pozostałych na wolności zbiegów, którzy byli poszukiwani przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy. Do zadań Mechanizmu należy też m.in. ochrona ofiar i świadków zbrodni, nadzór nad egzekwowaniem wyroków i pomoc jurysdykcjom krajowym.  Mechanizm kontynuuje postępowania prowadzone przed trybunałami, zgodnie z zapisami ich statutów dotyczącymi materialnego, czasowego, personalnego i terytorialnego zakresu jurysdykcji. Prokurator Mechanizmu nie ma uprawnień do wydawania nowych aktów oskarżenia wobec osób podejrzewanych o popełnienie zbrodni.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: