close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • MIEDZYNARODOWE SĄDY I TRYBUNAŁY

 • Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) z siedzibą w Hadze jest niezależnym, stałym międzynarodowym organem sądowym, posiadającym jurysdykcję nad osobami fizycznymi, które dopuściły się najpoważniejszych zbrodni o charakterze międzynarodowym, tj. ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych oraz zbrodni agresji. Jurysdykcja Trybunału ma charakter uzupełniający w stosunku do jurysdykcji karnej państw.

   

  Trybunał działa na podstawie Statutu, sporządzonego w Rzymie 17 lipca 1998 r., który wszedł w życie dnia 1 lipca 2002 r.


  Stronami Statutu Rzymskiego MTK są obecnie 124 państwa. Nadal stronami Statutu Rzymskiego nie są np. Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny czy Indie. Trybunał składa się z 18 sędziów. Jednym z nich jest wybrany na kadencję 2015–2024 polski prawnik prof. Piotr Hofmański.

   

  Aktualnie przewodniczącą Trybunału jest sędzia Silvia Fernández de Gurmendi (Argentyna).

   

  Prawo przekazania spraw do Trybunału ma jego Prokurator, Państwo-Strona Statutu Rzymskiego oraz Rada Bezpieczeństwa ONZ, która może przekazać do MTK każdą sytuację, w której doszło do popełnienia zbrodni międzynarodowych, nawet jeśli zdarzyło się to w państwie nie będącym stroną Statutu Rzymskiego (takie przekazania, jak dotąd, dotyczyły sytuacji w Sudanie (Darfur) i Libii). 

   

  W roku 2010 odbyła się w Kampali (Uganda) pierwsza Konferencja Przeglądowa Statutu Rzymskiego. Państwa-strony Statutu przyjęły na niej  dwie poprawki do Statutu: pierwsza z nich dotyczy definicji zbrodni agresji i zasad wykonywania jurysdykcji przez MTK wobec tej zbrodni, druga rozszerza niektóre formy zbrodni wojennych na konflikty o charakterze niemiędzynarodowym. 25 września 2014 r. Polska zakończyła proces ratyfikacji obu poprawek, składając dokument ratyfikacyjny Sekretarzowi Generalnemu ONZ. Wejście w życie poprawek dotyczących zbrodni agresji uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków – ratyfikowania poprawek przez co najmniej 30 Państw-Stron Statutu Rzymskiego oraz podjęcia przez Zgromadzenie Państw-Stron większością 2/3 decyzji o aktywacji poprawek, nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. W związku z przekroczeniem progu 30 ratyfikacji aktywacja poprawek prawdopodobnie stanie na najbliższym Zgromadzeniu Państw-Stron Rzymskiego Statutu w grudniu 2017 r.

   

  W Unii Europejskiej zagadnieniami dotyczącymi MTK zajmuje się grupa robocza Rady COJUR-ICC (prawo międzynarodowe publiczne – Międzynarodowy Trybunał Karny).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: