close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 1 czerwca 2015

  Dnia 1 czerwca 2015 r. wszedł w życie Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, a Bośnią i Hercegowiną. Jest to to istotny element realizacji perspektywy europejskiej dla państw Bałkanów Zachodnich. Bliższe powiązanie Bośni i Hercegowiny z UE przyczyni się do budowy stabilności polityczno-gospodarczej tego kraju.

  Układ reguluje w szerokim spektrum współpracę UE, obejmując warunki dialogu politycznego, który ma promować pełną integrację Bośni i Hercegowiny ze wspólnota państw demokratycznych i stopniowe zbliżenie z Unią, postępujące ujednolicanie stanowisk Stron w kwestiach międzynarodowych, w tym dotyczących Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, łącznie z wymiana informacji; współpracę regionalną i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków, a także wspólne postrzeganie bezpieczeństwa i stabilności w Europie.

   

  Dialog polityczny odbywać się będzie głównie w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia (SAC). Układ zobowiązuje Bośnię i Hercegowinę do współpracy i rozwoju kontaktów z państwami - stronami innych Układów o Stowarzyszeniu i Stabilizacji, państwami objętymi procesem Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz państwami kandydującymi do UE.

   

  Ponadto Układ reguluje warunki wzmocnienia współpracy regionalnymi, perspektywę utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w terminie do 5 lat po wejściu w życie Układu, jak i warunki przepływu osób, ułatwiania zakładania przedsiębiorstw, świadczenia usług, płatności bieżących i przepływu kapitału.

   

  Przedmiotem Układu są także unormowania warunków szerokiej współpracy z Bośnią i Hercegowiną, m.in. w kwestiach sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: