close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 15 września 2014

  Jak co roku, w dniu 15 września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Demokracji. Ustanawiając to święto w 2007 r. Zgromadzenie Ogólne NZ podkreślało potrzebę ochrony demokracji na świecie.

  Dziś społeczność międzynarodowa obchodzi Międzynarodowy Dzień Demokracji.

   

  Temat przewodni tegorocznego Dnia Demokracji – „Zaangażowanie młodych w demokrację” - zwraca uwagę na znaczenie uczestnictwa tej grupy w procesach demokratycznych.  Jedna piąta ludności świata to ludzie w wielu 15-25 lat, którzy w wielu przypadkach są liderami ruchów prodemokratycznych ,często działających w oparciu o nowoczesne technologie i media społecznościowe. Z tego względu, ich zaangażowanie na rzecz konsolidacji demokracji na świecie jest kluczowe.

   

  Polska przywiązuje szczególne znaczenie do umacniania demokracji, która jest wpisana w historię i dziedzictwo naszego kraju. Wzmacnianie i rozwijanie standardów demokratycznych należy do priorytetowych zagadnień polskiej polityki zagranicznej.

   

  Polska agenda demokratyzacyjna dysponuje mechanizmami wspierania państw i społeczeństw, wkraczających na drogę ku demokracji. Dzielimy się doświadczeniami niedawnej transformacji demokratycznej z innymi państwami, które widzą w  Polsce  cennego i wiarygodnego partnera. Za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED), utworzonego na bazie polskiego pomysłu, wspieramy w ramach UE, demokratyczne aspiracje w Europejskim Sąsiedztwie.  Dzięki Nagrodzie Solidarności im. Lecha Wałęsy, wyróżniamy wybitne działania na rzecz demokracji i wolności, zapewniając jednocześnie możliwość realizacji konkretnych projektów wspierających rozwój demokracji.

   

  Cieszymy się, że Warszawa staje się siedzibą  organizacji międzynarodowych działających na rzecz demokracji, jak choćby Wspólnota Demokracji czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Stolica Polski jest również centrum debaty o wyzwaniach i stanie demokracji na świecie dzięki organizowanej przez MSZ corocznej konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji (w 2014 r. w dniach 23-25 października).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: