close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • RADA PRAW CZŁOWIEKA

 • United Nations Human Rights Council

   

  (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ )

   

  Jednym z kluczowych postanowień Szczytu ONZ w Nowym Jorku w 2005 r. w sprawie reformy instytucjonalnej Organizacji, była decyzja o powołaniu Rady Praw Człowieka (RPCz) w miejsce działającej od 1946 r. Komisji Praw Człowieka.

   

  Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło 15 marca 2006 r. rezolucję nr 60/251 ws. utworzenia Rady Praw Człowieka. W porównaniu ze statusem Komisji, podniesiono rangę nowego ciała (RPCz jest organem pomocniczym ZO NZ, podczas gdy Komisja podlegała Radzie Gospodarczej i Społecznej). Zwiększono także częstotliwość spotkań Rady, do co najmniej trzech sesji w roku, trwających w sumie nie krócej niż 10 tygodni (Komisja zbierała się na jedną, sześciotygodniową sesję w ciągu roku, co uniemożliwiało szybką reakcję na przypadki łamania praw człowieka). Ponadto, przewidziano możliwość zwoływania sesji specjalnych w odpowiedzi na nagłe sytuacje kryzysowe z zakresu praw człowieka.

   

   

   

  Rząd RP zgłosił w 2008 r. kandydaturę Polski na członka Rady Praw Człowieka na kadencję od 2010 do 2013 r. Wybory odbyły się w maju 2010 r. w Zgromadzeniu Ogólnym NZ w Nowym Jorku. Kadencja Polski w Radzie rozpoczęła się 18 czerwca br. i trwała do końca 2013 r. W 2012 r. Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie, Amb. Remigiusz A. Henczel, został wybrany na przewodniczącego Rady i sprawował tę funkcję przez cały 2013 r. Obecnie Polska nie jest członkiem Rady, jednak aktywnie uczestniczy w jej pracach w charakterze obserwatora. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: