close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONWENCJE ONZ

 •  

  Tytuł

  Data przyjęcia tekstu lub otwarcia do podpisu

  Data podpisania przez Polskę

  Data ratyfikacji lub akcesji Polski

  Data wejścia w życie w stosunku do Polski

  Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

  21 grudnia 1965

  7 marca 1966

  5 grudnia 1968

  4 stycznia 1969

  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

  16 grudnia 1966

  2 marca 1967

  18 marca 1977

  18 czerwca 1977

  Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

  16 grudnia 1966

  -

  7 listopada 1991

  7 lutego 1992

  Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci

  15 grudnia 1989

  21 marca 2000

  -

  25 lipca 2014

  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

  16 grudnia 1966

  2 marca 1967

  18 marca 1977

  18 czerwca 1977

  Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

  18 grudnia 1979

  28 maja 1980

  30 lipca 1980

  3 września 1981

  Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

  10 grudnia 1999

  -

  22 grudnia 2003

  22 marca 2004

  Konwencja w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

  10 grudnia 1984

  13 stycznia 1986

  26 lipca 1989

  25 sierpnia 1989

  Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

  18 grudnia 2002

  5 kwietnia 2004

  14 września 2004

  22 czerwca 2006

  Konwencja o Prawach Dziecka

  20 listopada 1989

  26 stycznia 1990

  7 czerwca 1991

  7 lipca 1991

  Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne

  25 maja 2000

  13 lutego 2002

  7 kwietnia 2005

  7 maja 2005

  Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii

  25 maja 2000

  13 lutego 2002

  4 lutego 2005

  4 marca 2005

  Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień

  19 grudnia 2011

  30 września 2013

  -

  -

  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

  13 grudnia 2006

  30 marca 2007

  25 września 2012

  25 października 2012

  Międzynarodowa Konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami

  20 grudnia 2006

  25 czerwca 2013

  -

  -

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: