close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • BIEŻĄCE OGŁOSZENIA O NABORZE OBSERWATORÓW

 • 8 czerwca 2015

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi (9 sierpnia), parlamentarnymi (25 października) i prezydenckimi (27 grudnia 2015 r.) w Haiti oraz w związku z decyzją Wysokiego Przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa o wysłaniu misji obserwacyjnej, Komisja Europejska rozpoczęła nabór na obserwatorów długoterminowych (LTO) oraz krótkoterminowych (STO).

  Planowo w misji będzie uczestniczyć maksymalnie 22 obserwatorów długoterminowych oraz maksymalnie 24 obserwatorów krótkoterminowych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Każde z państw może przedstawić Komisji Europejskiej maksymalnie 3 kandydatów na obserwatorów długoterminowych oraz 3 kandydatów na obserwatorów krótkoterminowych.

   

  Orientacyjny czas trwania misji:

   

  - dla obserwatorów długoterminowych: 18 lipca - 17 sierpnia 2015 r., 4 października - 1 listopada 2015 r., 13 grudnia 2015 r. - 1 stycznia 2016 r. (w tym szkolenie przygotowawcze w Port-au-Prince w dniach 19-22 lipca)

   

  - dla obserwatorów krótkoterminowych: 4 - 13 sierpnia 2015 r., 20 - 29 października 2015 r., 23 - 30 grudnia 2015 r. (w tym szkolenia przygotowawcze w Port-au-Prince w dniach 4-7 sierpnia)

   

  W przypadku zorganizowania drugiej tury wyborów prezydenckich, planowana jest także kolejna misja.

   

  Wymagania dla kandydatów na obserwatorów:

   

  1.      Biegła znajomość języka francuskiego (poziom C1 w klasyfikacji Rady Europy);

  2.      Odpowiednie doświadczenie w obserwacji wyborów:

   

  - dla obserwatorów długoterminowych: udział w co najmniej jednej misji w charakterze obserwatora lub członka Core Team, bądź odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie;

  - dla obserwatorów krótkoterminowych: udział w co najmniej jednej misji w charakterze obserwatora lub członka Core Team, bądź odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, ewentualnie odpowiednie doświadczenie zawodowe;

   

  Ograniczona liczba miejsc na misji zostanie zarezerwowana dla nowych kandydatów posiadających odpowiednie umiejętności.

   

  3.      Pełna dyspozycyjność w czasie założonych ram czasowych misji, a także w przypadku opóźnień i zmian okresu jej trwania;

  4.      Bardzo dobry stan zdrowia, pozwalający na wielogodzinną pracę w trudnych warunkach i wymagającą wysiłku fizycznego (kandydaci powinni skonsultować się z odpowiednimi instytucjami opieki zdrowotnej w swoim kraju);

  5.      Zgoda na możliwość przebywania w bardzo trudnych warunkach w czasie misji;

  6.      Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych (MS Office Word, Excel, Access, Outlook i Acrobat) i przeglądarek internetowych; znajomość obsługi telefonu satelitarnego, znajomość GPS;

  7.      Zaangażowanie w poszanowanie praw człowieka i instytucji demokratycznych;

  8.      Atutami są: wcześniejsze doświadczenie w Haiti bądź regionie, doświadczenie jako członek dużej misji międzynarodowej.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że referencje podane przez kandydatów w bazie obserwatorów UE, doświadczenie zawodowe, a także znajomość języka misji może zostać sprawdzona telefonicznie przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w trakcie trwania procesu naboru na obserwatorów.

   

  Zgłoszenia wyrażające chęć uczestnictwa w misji należy przesyłać do dnia 17 czerwca br. do MSZ na następujące adresy e-mail: beata.pradzynska@msz.gov.pl; iwona.wojtczak@msz.gov.pl.

   

  Zasady przesyłania zgłoszeń przedstawione są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącej misji obserwacyjnych UE.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformuje następnie o wynikach preselekcji drogą mailową tylko osoby, które zostały przedstawione KE.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że wskazuje Komisji Europejskiej kandydatów na obserwatorów na podstawie ogólnych kryteriów ustanowionych decyzją Rady z 29.10.2014 r., szczegółowych kryteriów przedstawionych w niniejszym ogłoszeniu, a także zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej co do zachowania wśród kandydatów równowagi płci, przygotowania zawodowego i znajomości języków, oraz dokładając wszelkich starań, aby przedstawiani kandydaci posiadali najwyższe kwalifikacje.

   

  W przypadku wyjazdu na misję obowiązkowe jest sporządzenie sprawozdania po jej zakończeniu w ciągu 14 dni od daty powrotu z misji i przesłanie pod wskazane adresy w MSZ.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż przedstawienie Komisji Europejskiej kandydatury obserwatora przez Polskę nie jest równoznaczne z wyjazdem na misję. Focal Point odpowiada jedynie za wstępny etap selekcji kandydatów na obserwatorów na poziomie krajowym, zaś ostatecznego wyboru dokonuje Komisja Europejska spośród zaproponowanych kandydatów.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: