close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYDARZENIA

 • 23 listopada 2016

  Środowiska polonijne i polskie za granicą odgrywają szczególnie ważną i przyszłościową rolę w zakresie kształtowania wizerunku współczesnej Polski i obrony jej dobrego imienia – podkreślił wiceminister Jan Dziedziczak na spotkaniu Zespołu zadaniowego ds. wykorzystania potencjału Polonii w promocji Polski.

  W dniu 22 bm. Sekretarz Stanu J. Dziedziczak przewodniczył obradom Zespołu zadaniowego ds. wykorzystania potencjału Polonii i Polaków za granicą w promocji Polski, w którego pracach uczestniczą przedstawiciele instytucji państwowych, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Za pilne zadanie uznał wypracowanie mechanizmów współpracy z Polonią i Polakami za granicą na rzecz aktywizacji tych środowisk w realizacji priorytetowych celów w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej. Podczas spotkania dyskutowano nt. możliwości wspierania Polonii i Polaków za granicą w działaniach służących promowaniu wiedzy o Polsce, jej kulturze i historii oraz  kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w krajach zamieszkania. Rozmawiano również o znaczeniu polskich szkół za granicą dla umacniania tożsamości narodowej młodego pokolenia Polonii i Polaków za granicą, o potrzebie aktywizowania i włączania w działania promocyjne młodej Polonii, jak również o możliwościach promocji Polski poprzez polską obecność w świecie celem budowania silnej i spójnej marki Polska.  

   

  Zespół Zadaniowy ds. Wykorzystania Potencjału Polonii i Polaków za Granicą w Zakresie Promocji Polski jest gremium działającym w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za Granicą powołanego jako organ pomocniczy Rady Ministrów w celu koordynacji działań instytucji rządowych w dziedzinie szeroko rozumianej promocji Polski za granicą. Zespołowi przewodniczy Sekretarz Stanu w MSZ J. Dziedziczak. Celem prac Zespołu jest zwiększenie partycypacji Polonii i Polaków za granicą w realizacji priorytetowych celów wyznaczanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej. Jednym z najważniejszych w tym obszarze zadań jest dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek oraz promowanie polskiej historii.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: