close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • EUROPA

 • 19 października 2016

  W dniu 15 października br. w ośrodku spotkań Concordia w Herdorf-Dermbach odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech z udziałem przedstawicieli polskich władz państwowych i rządowych.

  Ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obchodach uczestniczył dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Mateusz Stąsiek. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego - delegata ds. nuncjatur przy Stolicy Apostolskiej. W okolicznościowych wystąpieniach przybliżano zgromadzonym historię i cele Chrześcijańskiego Centrum w kontekście 25-lecia Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

   

  Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego jest stowarzyszeniem, które stawia sobie za cel wspieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech, wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego oraz umacnianie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim. Stowarzyszenie zrzesza katolicką Polonię i polskich katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach duszpasterskich. W parafialnym szkolnictwie, które jest integralną częścią Centrum działa ponad 165 nauczycieli świeckich, a systematyczna nauka języka polskiego prowadzona jest dla kilku tysięcy dzieci.

  jubileusz Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Ku
  jubileusz Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Ku
  jubileusz Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Ku
  jubileusz Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Ku

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: