close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI DWUSTRONNE Z PAŃSTWAMI REGIONU

 • Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Armenii w dniu 26 lutego 1992 r.

  Mimo systematycznego wzrostu wymiana handlowa Polski z Armenią jest nieznaczna. W 2011 r. wymiana towarowa Polski z Armenią wyniosła 23,5 mln USD w tym eksport do Armenii 22,7 mln USD, import z Armenii do Polski 0,8 mln USD. W porównaniu do 2010 r. obroty wzrosły o 3,7% (wzrost wartości eksportu z Polski o 21% i spadek importu o 80%).           

  W marcu 2010 r. podpisana została polsko-armeńska międzyrządowa umowa o współpracy gospodarczej, która weszła w życie 16 czerwca 2010 r. Na jej podstawie powołana została komisja mieszana z udziałem przedstawicieli rządu i przedsiębiorców obu państw. W 2010 r. znacznie wzrosło zainteresowanie polskich firm rynkiem armeńskim, które zaczęły uczestniczyć w przetargach na zamówienia publiczne (w 2011 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wygrała zamówienia na tachografy cyfrowe oraz druk nowoczesnych dokumentów).

  Dzięki uczestnictwu w Partnerstwie Wschodnim, Armenia została włączona do grona państw priorytetowych dla polskiej pomocy rozwojowej. Ze środków MSZ RP w 2012 r. organizacje pozarządowe będą realizować dwa projekty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i poprawy warunków życia ludności wiejskiej na łączną kwotę ok. 240 tys. zł, ponadto kilka inwestycji w ramach programu „Małe Granty” sfinansuje Ambasada RP – dotyczą one np. budowy wodociągów czy też remontów i wyposażenia szkół na terenach wiejskich.

  Osoby polskiego pochodzenia są zrzeszone w Związku Polaków w Armenii „Polonia”, który liczy około 300 członków. 

   


   

  Tagi: Armenia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: