close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • SANKCJE MIĘDZYNARODOWE

 • Sankcje międzynarodowe, inaczej zwane środkami ograniczającymi, są jednym z instrumentów oddziaływania wobec podmiotów, których działalność stanowi naruszenie prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa praw człowieka i międzynarodowego prawa zwyczajowego i stanowi  zagrożenie dla światowego lub regionalnego pokoju i bezpieczeństwa. Sankcje mogą być skierowane przeciwko rządom państw trzecich, podmiotom niepaństwowym, a także jednostkom lub grupom (np. terrorystycznym).

  Celem zastosowania sankcji jest skłonienie określonych państw, grup lub jednostek do zmiany postępowania oraz przywrócenie stabilności i bezpieczeństwa w określonym regionie.

  Podstawowe rodzaje sankcji to:

  - sankcje finansowe (m.in. zamrożenie funduszy, zakaz udostępniania funduszy);

  - sankcje gospodarcze (m.in. ograniczenia w imporcie lub eksporcie określonych towarów i usług);

  - sankcje dotyczące ruchu osobowego (m.in. zakaz wjazdu na określone terytorium);

  - sankcje dyplomatyczne (zerwanie stosunków dyplomatycznych).

  Środki ograniczające mogą być nakładane w ramach organizacji międzynarodowych lub też indywidualnie przez poszczególne państwa w taki sposób, aby zminimalizować potencjalne negatywne konsekwencje dla podmiotów niezaangażowanych w działalność niezgodną z prawem, w szczególności dla ludności  państwa objętego sankcjami.

  Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego i prawa  UE, a także Konstytucją RP, Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana do stosowania sankcji nakładanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz Unię Europejską. Polska może również indywidualnie nakładać sankcje na określone podmioty.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: