close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • MINY PRZECIWPIECHOTNE

 • foto Adam Roik

  foto Adam Roik

   

  Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu, tzw. Konwencja Ottawska, została wyłożona do podpisu w 1997 r. w Ottawie. Do połowy 2012 r. Konwencję podpisało 160 państw. Konwencja zobowiązuje do:


  a)  nieużywania min przeciwpiechotnych niezależnie od okoliczności, w tym podczas wojny,
  b) nieprowadzenia badań, produkcji, nabywania, składowania, przechowywania lub przekazywania min przeciwpiechotnych, pośrednio lub bezpośrednio,

  c)  zniszczenia wszystkich posiadanych zapasów min przeciwpiechotnych.

   

  Celem Konwencji Ottawskiej jest:

  - całkowite wyeliminowanie min przeciwpiechotnych z arsenałów wojskowych,
  - ograniczenie skutków użycia min przeciwpiechotnych poprzez wprowadzenie nakazu identyfikacji, oznakowania i zabezpieczenia obszarów zaminowanych oraz

  - stworzenie ram prawnych i mechanizmów międzynarodowej współpracy ukierunkowanej na pomocy dla państw dotkniętych tym kryzysem.

   

  Polska podpisała Konwencję w dniu 4 grudnia 1997 r., natomiast przekazanie dokumentu ratyfikującego depozytariuszowi Konwencji odbyło się 27 grudnia 2012 r. Zwłoka była spowodowana koniecznością wdrożenia alternatywnych rozwiązań operacyjnych i technicznych, które przejęłyby rolę min przeciwpiechotnych w systemie obrony państwa i zrekompensowały osłabienie potencjału obronnego w wyniku rezygnacji z tego typu broni konwencjonalnej. Postępująca modernizacja techniczna, profesjonalizacja polskiej armii, zmiana charakteru zagrożeń oraz starzenie się posiadanych zasobów wpłynęły na ostateczną decyzję o rezygnacji z tego środka walki.

          
  Konwencja Ottawska weszła w życie w stosunku do Polski w dn. 1 czerwca 2013 r. Przed związaniem się traktatem Polska od wielu lat dobrowolnie wypełniała większość jej postanowień, a od 2003 r. przekazywała do ONZ raporty o środkach realizacji Konwencji.

   

  Przystąpienie do Konwencji nałożyło na Polskę zobowiązanie do zniszczenia zapasów min przeciwpiechotnych, będących w posiadaniu Sil Zbrojnych RP. Wszystkie miny przeciwpiechotne zostały wycofane z zasobów polskich sił zbrojnych już w 2010 r.  Obecnie realizowany jest proces ich niszczenia (dotychczas zniszczono ok. 1 mln szt.).

   

  Przed Trzecią Konferencją Przeglądową Konwencji Ottawskiej w Maputo Polska współprzewodniczyła Komitetowi ds. niszczenia min. Z kolei w latach 2014-2015 nasz kraj objął przewodnictwo nad Komitetem ds. art. 5 w sprawie implementacji zobowiązań państw do usunięcia min ze stref zaminowanych w obrębie terytoriów narodowych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: