close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AMUNICJA KASETOWA

 •  

  Negocjacje ws. instrumentu prawnomiędzynarodowego, przyczyniającego się do ograniczenia skutków humanitarnych spowodowanych zastosowaniem amunicji kasetowej, toczone były równolegle na dwóch forach:

   

  • genewskiej konferencji Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienie lub mające niekontrolowane skutki (tzw. Konwencja CCW) oraz
  • w ramach inicjatywy politycznej „tzw. procesu z Oslo” , w wyniku którego w dniu 30 maja 2008 r. przyjęty został tekst Konwencji o Amunicji Kasetowej. Konwencja została otwarta do podpisu w Oslo w dn. 2 grudnia 2008 r. Do tej pory Konwencję podpisało 108 państw, a ratyfikacji dokonały 84 państwa.

   

  Zdaniem Polski amunicja kasetowa powodująca nieakceptowalne skutki humanitarne, w szczególności bez zdolności samolikwidacji lub samoneutralizacji, powinna być zakazana. Uznajemy jednak prawo państw do stosowania w celach obronnych nowoczesnej amunicji kasetowej o wysokich parametrach niezawodności.
   

  Polska brała udział w pracach w ramach Konwencji CCW, które zakończyły się niepowodzeniem w 2011 r. Uczestniczyliśmy również w spotkaniach „Procesu z Oslo”, ale nie przystąpiliśmy do Konwencji o amunicji kasetowej. W naszym przekonaniu, problem stosowania amunicji kasetowej powinien znaleźć rozwiązanie zapewniające udział największych światowych użytkowników, posiadaczy i producentów amunicji kasetowej. Dopiero przyjęcie powszechnie obowiązujących ograniczeń prze te państwa przyczyni się do poprawy sytuacji humanitarnej.


  Pomimo szerokiego poparcia i uznania, jakie zyskała Konwencja o amunicji kasetowej, Polska nie jest gotowa zaakceptować płynących z niej zakazów oraz zobowiązań. Podobne stanowisko prezentują niektóre kraje Unii Europejskie oraz m.in. USA, Federacja Rosyjska, Republika Korei, Brazylia, Turcja, Izrael, Indie, Chiny i Pakistan. Uważamy, że z wojskowego punktu widzenia, amunicja kasetowa jest bardzo skutecznym środkiem walki, nie posiadającym obecnie dobrych alternatyw. Siły Zbrojne RP są i w przewidywalnej przyszłości będą wyposażone w amunicję kasetową posiadającą odpowiednie urządzenia samolikwidujące, powodujące wybuch każdego z jej elementów, w przypadku niezadziałania zapalnika głównego. Sprawność takich urządzeń wynosi od 97 do 99 %. Stosowanie produkowanej w Polsce amunicji kasetowej nie powoduje więc powstawania znacznych ilości tzw. „pozostałości wojennych” (niewybuchów), jakie występują w amunicji nie wyposażonej w urządzenia powodujące samozniszczenie.


  W ostatnich latach Polska w ograniczony sposób uczestniczyła  w pracach Konwencji o amunicji kasetowej w charakterze obserwatora.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: