close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 • 14 grudnia 2012

  W dniu 14 grudnia 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polski, Pan Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu.

  Konwencja Ottawska jest ważnym instrumentem międzynarodowego prawa humanitarnego.  Zakazuje przechowywania, przekazywania i używania  min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej. Zobowiązuje państwa do podejmowania niezbędnych działania w celu ograniczenia skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego użyciem tego rodzaju broni.

   

  Dokument ratyfikacyjny Konwencji Ottawskiej zostanie niezwłocznie przekazany Sekretarzowi Generalnemu ONZ, który jest depozytariuszem Konwencji. Traktat wejdzie w życie w stosunku do Polski w pierwszym dniu szóstego miesiąca następującego po dacie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego. Konwencja Ottawska po jej ratyfikowaniu i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw będzie stanowiła część krajowego porządku prawnego i będzie bezpośrednio stosowana.

   

  Polska  od wielu lat dobrowolnie wypełnia większość jej postanowień: nie produkuje, nie eksportuje i nie wykorzystuje min przeciwpiechotnych w operacjach wojskowych, a od  2003 r. przekazuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ sprawozdania w sprawie realizacji Konwencji. Polska podpisała Konwencję w 1997 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: