close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYMIAR POLITYCZNO-WOJSKOWY DZIAŁALNOŚCI OBWE

 • Podstawowym instrumentem wymiaru polityczno-wojskowego jest Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa (Forum for Security Co-operation - FSC), które zajmuje się m. in. środkami budowy zaufania i bezpieczeństwa (Confidence and Security Building Measures - CSBMs), kodeksem zachowań w polityczno-wojskowych aspektach bezpieczeństwa oraz regionalnymi porozumieniami w zakresie kontroli zbrojeń.

   

  Głównym celem Forum jest:

  a) negocjowanie porozumień o kontroli zbrojeń, rozbrojeniu oraz o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa,

  b) regularne konsultacje i współpraca w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem,

  c) redukcja ryzyka powstawania konfliktów,

  d) monitorowanie  implementacji porozumień.

   

  Większość dokumentów i zobowiązań związanych z wojskowymi aspektami dotyczy całego obszaru OBWE. Jednakże, niektóre z dokumentów, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa europejskiego, zostały przyjęte i obowiązują tylko część państw uczestniczących. Są to: Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (Conventional Armed Forces in Europe – CFE) oraz Traktat o Otwartych Przestworzach. Kwestiami związanymi z implementacją tych dokumentów zajmują się odpowiednio Wspólna Grupa Konsultacyjna (JSG) oraz Grupa Konsultacyjna Traktatu Otwartych Przestworzy (OSCC).

   

  Obowiązujący obecnie Traktat o Ograniczeniu Zbrojeń Konwencjonalnych w Europie  to zbiór prawnych instrumentów ustanawiających równowagę w uzbrojeniu konwencjonalnym w Europie. Został podpisany w Paryżu, 19 listopada 1990 r. Jego zmodyfikowana wersja (tzw. zaadaptowany traktat CFE), podpisany w 1999 r. przy okazji szczytu OBWE w Stambule został ratyfikowany dotychczas tylko przez 4 państwa (Rosję, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan).

   

  Zaadaptowany Traktat CFE stanowi przede wszystkim wielostronne zobowiązanie poszczególnych państw–stron Traktatu do nieprzekraczania ustalonych niskich limitów posiadanego uzbrojenia. Traktat ustanawia ponadto reżim wymiany informacji, wzmocniony o system weryfikacji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: