close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • MISJE TERENOWE OBWE

 • Jednym z głównych zadań misji terenowych OBWE jest monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa. Misje są najważniejszą częścią systemu wczesnego ostrzegania i zapobiegania konfliktom OBWE. Mandat większości misji jest jednak znacznie szerszy i obejmuje również pomoc w szeroko pojętych procesach demokratyzacji w państwach pobytu. Do zadań tych można zaliczyć m.in.: wsparcie tworzenia instytucji publicznych (szkolenie służb policyjnych, urzędników publicznych, pracowników wymiaru sprawiedliwości), monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz budowę instytucji demokratycznych.

   

  Misje skupiają się na realizacji programów/projektów promujących rządy prawa (rozwój sądownictwa i infrastruktury prawnej) oraz działalność wolnych mediów; działają na rzecz powrotu uchodźców oraz ich reintegracji ze społecznościami lokalnymi (szczególnie w krajach bałkańskich).

   

  Obecnie działa 16 misji terenowych, centrów/biur programowych OBWE oraz koordynatorów/osobistych przedstawicieli (w regionach Europy Południowo-Wschodniej, Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej):

   

  • Biuro OBWE w Albanii;
  • Misja OBWE w Bośni i Hercegowinie;
  • Misja OBWE w Kosowie;
  • Misja OBWE w Czarnogórze;
  • Misja OBWE w Serbii;
  • Misja OBWE w Skopje (Macedonia);
  • Misja OBWE w Mołdowie;
  • Biuro Koordynatora Projektów na Ukrainie;
  • Specjalna Misja Monitorująca OBWE na Ukrainie;
  • Obserwacyjna Misja OBWE na rosyjskiej granicy (na dwóch punktach granicznych Gukowo i Donieck);
  • Centrum OBWE w Aszchabadzie (Turkmenistan);
  • Biuro Programowe w Astanie (Kazachstan);
  • Biuro Programowe OBWE w Biszkeku (Kirgistan);
  • Biuro Programowe OBWE w Tadżykistanie;
  • Koordynator Projektów w Uzbekistanie;
  • Osobisty Przedstawiciel Przewodniczącego OBWE ds. Konfliktu Rozwiązywanego w Ramach Grupy Mińskiej (funkcję pełni Polak, amb. Andrzej Kasprzyk).

  Specjalna Misja Monitorująca OBWE na Ukrainie (Special Monitoring Mission, SMM) jest największą misją terenową w historii Organizacji. Została utworzona na mocy decyzji Stałej Rady OBWE z 24 marca 2014 roku. Początkowo jej mandat obejmował: monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka, współpracę z lokalnymi władzami i społecznościami, promowanie dialogu w celu ograniczenia napięcia i normalizacji sytuacji.


  Na mocy tzw. porozumień mińskich (wrzesień 2014 r. i luty 2015 r.) mandat misji został poszerzony o monitorowanie zawieszenia broni, rozminowywania strefy buforowej oraz wycofywania nielegalnych formacji zbrojnych. Szefem SMM jest amb. Ertugrul Apakan (Turcja). W Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie pracuje obecnie 35 polskich monitorów. Polacy stanowią w SMM jedną z najliczniejszych grup pod względem narodowościowym.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: