close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • MECHANIZMY OBWE

 • Mechanizm wiedeński

  1. Rząd może domagać się odpowiedzi od innego rządu na przedstawione mu pytania, „zażalenia” związane z prawami człowieka; pisemna odpowiedź powinna zostać przedstawiona w ciągu 10 dni.
  2. Z inicjatywy jednego rządu może dojść do spotkania z przedstawicielami innego rządu (który musi wyrazić na to zgodę); celem spotkania jest rozpatrzenie i znalezienie rozwiązań w konkretnych przypadkach naruszeń w dziedzinie praw człowieka; spotkanie powinno mieć miejsce w ciągu 1 tygodnia od daty wystosowania prośby o spotkanie.
  3. Rząd zainteresowany konkretnym przypadkiem czy sytuacją może poinformować kanałami dyplomatycznymi inne rządy o przebiegu swoich rozmów z przedstawicielami państwa, w których niepokojąca sytuacja miała miejsce.
  4. Rząd może przedstawić informację o powodach swojego zaniepokojenia oraz o przebiegu dwustronnych rozmów na wszystkich forach i spotkaniach OBWE, m. in. na Stałej Radzie OBWE.

  Mechanizm moskiewski

  1. Wysłanie misji ekspertów (za zgodą państwa, do którego miałaby się udać), której celem miałoby być ułatwienie rozwiązania konkretnego problemu z zakresu praw człowieka.
  2. Wysłanie misji sprawozdawców (bez zgody państwa zainteresowanego) z zadaniem ustalenia faktów dotyczących danych problemów praw człowieka i sformułowaniem sugestii ich rozwiązania; w tym przypadku potrzebna jest inicjatywa 6 państw uczestniczących.
  3. W przypadku szczególnie poważnych naruszeń praw człowieka możliwe jest uruchomienie misji sprawozdawczej, bez zgody państwa, którego to dotyczy (włącznie z pominięciem wcześniejszych stadiów mechanizmu); potrzebna jest wtedy inicjatywa 10 państw.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: