close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONTROLA ZBROJEŃ KONWENCJONALNYCH ORAZ ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA

 • Traktat o Otwartych Przestworzach został zawarty 24 marca 1992 roku w Helsinkach. Głównym elementem porozumienia jest zwiększenie poprzez obserwację z powietrza otwartości i przejrzystości działań wojskowych podejmowanych przez państwa-strony. Roczne plany określają ilość lotów obserwacyjnych, które każde z nich ma prawo wykonać nad terytorium innych państw lub obowiązek przyjąć nad własnym terytorium. Porozumienie ułatwia nadzór nad przestrzeganiem postanowień już istniejących i przyszłych porozumień rozbrojeniowych. Traktat wprowadza także możliwość wykorzystania do obserwacji rejonów zagrożonych klęskami ekologicznymi lub do nadzoru realizacji międzynarodowych porozumień o ochronie środowiska naturalnego.

   

  Polska uznaje Traktat o Otwartych Przestworzach za istotny instrument budowy zaufania między państwami, a w konsekwencji wzmacniania systemu bezpieczeństwa europejskiego i bezpieczeństwa naszego kraju. Popieramy wnioski akcesyjne innych państw o przystąpieniu do tego reżimu kontroli zbrojeń. Zachęcamy inne państwa, szczególnie spoza OBWE, do zawierania dwustronnych i wielostronnych porozumień wzorowanych na Traktacie o Otwartych Przestworzach.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: