close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ORGANY

 • Komitet Ministrów  

   

  The Committee of Ministers

   

  (http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp)

   

  Komitet Ministrów jest organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich państw członkowskich. Na szczeblu ministerialnym Komitet Ministrów zbiera się raz do roku w maju, natomiast bieżącą działalnością Organizacji kieruje Komitet Delegatów Ministrów (KDM) zbierający się na cotygodniowych posiedzeniach w Strasburgu. Ministrów spraw zagranicznych reprezentują w nim ambasadorowie - stali przedstawiciele akredytowani przy Radzie Europy. Komitet na szczeblu ministerialnym rozpatruje najważniejsze kwestie współpracy europejskiej oraz najistotniejsze problemy polityczne Europy.

   

  Dowiedz się więcej o Komitecie Ministrów Rady Europy>>>

   

   

   

  Zgromadzenie Parlamentarne  

   

  The Parliamentary Assembly

   

  (http://assembly.coe.int/default.asp)

   

  Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy to organ doradczy Komitetu Ministrów i zarazem jedyna paneuropejska reprezentacja parlamentów narodowych państw członkowskich RE. Jest to jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy.

   

   

   

  Zasiada w nim 636 przedstawicieli parlamentów krajowych, a liczba delegatów zależna jest od liczby mieszkańców danego państwa. Skład delegacji powinien odzwierciedlać układ polityczny panujący w parlamencie kraju macierzystego.

   

  Delegaci działają w Zgromadzeniu Parlamentarnym według przynależności partyjnej. Zgromadzenie Parlamentarne zbiera się na czterech sesjach plenarnych w ciągu roku. Monitoruje stan przestrzegania przez państwa członkowskie ich zobowiązań w zakresie przestrzegania praw człowieka i demokracji. Dużą część prac ZPRE stanowią też sprawy społeczne.

   

   

   

   

  Sekretarz Generalny Rady Europy

   

  Secretary General of the Council of Europe

   

  (http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/)

   

  Sekretarz Generalny odpowiada za bieżące funkcjonowanie organizacji, stoi na czele i kieruje pracą Sekretariatu Generalnego RE i jest  jednym z przedstawicieli Rady Europy w stosunkach zewnętrznych. Aktualnie Sekretarzem Generalnym jest Norweg Thorbjørn Jagland, wybrany w 2009 r.

   

   

   

   

   

  Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

   

  The Congress of Local and Regional Authorities of Europe

   

  (http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20/default_en.asp)

   

  Jest organem doradczym, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Liczy 636 członków posiadających mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych. Składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Główną rolą Kongresu jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.

   

   Dowiedz się więcej o Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy>>>

   

   

   

   

  Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy

   

  The Conference of INGOs of the Council of Europe

   

  (http://www.coe.int/T/NGO/default_en.asp)

   

  Konferencja INGOs jest organem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie państw Rady Europy. W jej skład wchodzi ponad 400 międzynarodowych organizacji pozarządowych. Organ ten, będąc wyrazem społeczeństwa obywatelskiego Rady Europy,  angażuje organizacje pozarządowe w działania Organizacji, zachęca je do dialogu z rządami, parlamentarzystami i władzami lokalnymi. Konferencja wzmacnia głos społeczeństwa obywatelskiego na forum europejskim i międzynarodowym.

   

   

  Porozumienia częściowe

   

  Są to porozumienia, w których uczestniczą tylko niektóre państwa członkowskie.

   

  Dowiedz się więcej o porozumieniach częściowych w ramach Rady Europy >>>

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: