close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • RADA EUROPY

 • Council of Europe, Conseil de l'Europe                       

   

  http://www.coe.int/DefaultEN.asp

   

  Rada Europy jest międzynarodową organizacją międzyrządową, która powstała  5 maja 1949 r. w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Obecnie liczy 47 członków. Jej siedzibą jest Strasburg.

   

  Zobacz zdjęcia siedziby Rady Europy w Strasburgu

   

   

  Potrzebę powołania organizacji, mającej być platformą współpracy ogólnoeuropejskiej, sygnalizowano tuż po zakończeniu II wojny światowej. W pamiętnym przemówieniu na Uniwersytecie w Zurychu w dniu 19 września 1946 r. były premier Wielkiej Brytanii W. Churchill mówił:

   

  Powinniśmy zbudować coś na kształt Stanów Zjednoczonych Europy(…) To w tym duchu zwracam się do was słowami: „Europo, przebudź się!”.

   

  Dowiedz się więcej o narodzinach Rady Europy >>>

   

   

  Kongres w Hadze z 1948 r., znany jako Kongres Europy, podczas którego państwa podjęły wielostronne negocjacje nad kształtem nowej organizacji, zgromadził ok. tysiąca delegatów. W rezultacie, w maju 1949 r. 10 państw podpisało w Londynie statut nowej organizacji. Statut ten, który wszedł w życie trzy miesiące później, utworzył Radę Europy, jako organizację międzynarodową o charakterze subregionalnym, otwartą tylko dla państw europejskich.

   

  Dowiedz się więcej o powołaniu Rady Europy >>>

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Członkostwo w Radzie Europy

   

  Członkiem Rady Europy może zostać każde zaproszone przez tę organizację państwo europejskie akceptujące zasady rządów prawa, demokracji parlamentarnej i ochrony praw człowieka. Gwarancją ich przestrzegania jest zobowiązanie nowych państw członkowskich do ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w przeciągu roku od przystąpienia do organizacji.

   

  Członkami organizacji  są następujące państwa: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

   

  Jedynym krajem europejskim nie będącym członkiem organizacji jest Białoruś. Białoruś złożyła wniosek o członkostwo w Radzie Europy  12 marca 1993 r. Od września 1992 r. do stycznia 1997 r. miała status specjalnego gościa Rady Europy. Utraciła go jednak wskutek nie spełniającego norm demokratycznych referendum konstytucyjnego z 1996 r. oraz ograniczania swobód obywatelskich przez organy władzy państwowej.

   

  Status obserwatora przy instytucjach Rady Europy mają: Izrael, Japonia, Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone, Stolica Apostolska.  

   

  Cel i obszar kompetencji

   

  Celem Rady Europy jest, zgodnie z art. 1a Statutu, osiąganie większej jedności między jej członkami dla ochrony ideałów i zasad, stanowiących wspólne dziedzictwo państw członkowskich, oraz ułatwienie ich przemian ekonomicznych i społecznych.

   

  Obszar kompetencji przewidziany w Statucie Rady Europy obejmuje prawie wszystkie dziedziny współpracy państw członkowskich. Z art. 1. Statutu wynika, że Rada ma realizować swoje cele:

  w drodze omawiania wspólnych problemów, przez zawieranie umów i wspólne działanie w sprawach gospodarczych, społecznych, kulturalnych, naukowych, prawnych i administracyjnych, jak również przez przestrzeganie i rozwój praw człowieka i podstawowych wolności”.

   

  Powołanie licznych organizacji europejskich ograniczyło zakres możliwości działania Rady (np. kwestie gospodarcze przejęły m.in. Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej, przekształcona w Organizację Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, oraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Europejska Wspólnota Gospodarcza). Sprawy związane z obroną narodową są jedyną dziedziną wyraźnie wyłączoną z działalności Rady Europy.

   

  Bardzo szybko takie dziedziny jak prawa człowieka, współpraca prawna, sprawy społeczne oraz współpraca kulturalna i naukowa stały się głównymi sferami działalności Rady Europy. Dodatkowym obszarem kompetencji organizacji stały się zagadnienia dotyczące funkcjonowania władz lokalnych.

   

   

   

  Tekst Statutu Rady Europy (ang.) http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=001&CM=8&DF=19/04/2011&CL=ENG

   

   

  Kampanie Rady Europy:

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: