close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

 • Operacje pokojowe


  Operacje pokojowe ONZ są prowadzone od 1948 r., kiedy to Rada Bezpieczeństwa zezwoliła na rozmieszczenie obserwatorów wojskowych ONZ na Bliskim Wschodzie.


  Rolą misji było monitorowanie porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem i jego arabskimi sąsiadami. Operacja ta zyskała miano Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu (United Nations Truce Supervision Organization, UNTSO).


  Od tamtego czasu ONZ przeprowadziło 70 operacji pokojowych, w tym 57 po 1988 r. Na przestrzeni lat w operacjach pokojowych ONZ uczestniczyły setki tysięcy personelu wojskowego, a także dziesiątki tysięcy policjantów i cywilów z ponad 120 państw.


  Ponad 3 300 żołnierzy sił pokojowych ONZ z blisko 120 krajów zginęło podczas służby pod flagą ONZ.

  Obecnie w 15 misjach pokojowych służy nieco ponad 110 tysięcy żołnierzy, policjantów i cywilów, co stanowi spadek zarówno w liczebności personelu, jak i liczbie misji. Jest on efektem zaprowadzenia pokojowych przemian i odbudowy funkcjonowania poszczególnych państw.


  Źródło: http://www.un.org/en/peacekeeping/


  Udział Polski w misjach pokojowych ONZ*

   


  Polskie Siły Zbrojne biorą udział w międzynarodowych operacjach pokojowych od 1953 r. Od tego czasu w 29 operacjach ONZ w 26 krajach służyło blisko 40 tysięcy polskich żołnierzy. Byliśmy obecni głównie na Bliskim Wschodzie (UNDOF, UNIFIL), ale także w Afryce i na Bałkanach Zachodnich.

   

  * Na niebiesko zapisano nazwy misji ONZ i lata, w których obecni byli tam Polacy.

   

   

  Obejrzyj film autorstwa ONZ pt.: "An alert for the world", z noworocznym przesłaniem Sekretarza Generalnego ONZ, António Guterresa:

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: