close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • MŁODZIEŻOWI DELEGACI DO ONZ


 • Program Młodzieżowych Delegatów w ramach ONZ to jedna z form udziału przedstawicieli młodego pokolenia w pracach ONZ. Zakłada włączanie młodzieży do oficjalnych delegacji państw na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz wybranych komisji funkcjonalnych ONZ. 

   

  Program zachęca młodych ludzi do angażowania się w sprawy istotne dla młodego pokolenia. Umożliwia młodzieży poznanie w praktyce, jak funkcjonuje dyplomacja wielostronna. Pozwala jej brać udział w procesie podejmowania decyzji na szczeblu międzynarodowym oraz włączać się w promocję celów i wartości ONZ.


  Dotychczasowa realizacja Programu dowodzi, że sprzyja on promocji współdziałania młodzieży z różnych państw oraz realizacji wspólnych pomysłów.


  Delegaci młodzieżowi najczęściej biorą udział w pracach III Komitetu ZO ONZ. Od delegata młodzieżowego oczekuje się zabierania głosu w debacie generalnej III Komitetu oraz udziału w negocjacjach w zakresie problematyki społecznej oraz młodzieży.


  Sekretariat ONZ organizuje dla delegatów młodzieżowych różne wydarzenia (np. spotkania z Sekretarzem Generalnym ONZ, funkcjonariuszami ONZ oraz wybranymi dyplomatami państw członkowskich). Młodzieżowi Delegaci mogą brać udział w dyskusjach i wymianie doświadczeń z przedstawicielami innych krajów. Na szczególną uwagę zasługują:


  1)         Obszary priorytetowe Światowego Programu Działania na rzecz Młodzieży;

  2)         Strategie sektorowe interesujące młodzież;

  3)         Udział młodzieży w procesach decyzyjnych i życiu publicznym w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej;

  4)         Metody pracy i rola młodzieży w składzie delegacji narodowej.

   

  Delegat może również brać udział w spotkaniach towarzyszących sesji III Komitetu, organizowanych najczęściej przy współudziale organizacji pozarządowych.


  Program Młodzieżowego Delegata realizowany jest przez wybrane kraje świata na ich koszt. W ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzięli udział młodzi przedstawiciele: Austrii, Belgii, Bułgarii, Dominikany, Finlandii, Gruzji, Holandii, Jamajki, Kenii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Rwandy, Słowacji, Sri Lanki, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Tajlandii.


  Pierwszy młody reprezentant Polski wziął udział w sesji w 2012 r.

   

  Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ we współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych zaprasza młodzież w wieku 18-25 lat do wzięcia udziału w piątej już edycji konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”.

  Konkurs jest częścią programu promocji współpracy polskiej młodzieży z ONZ. Stanowi zachętę nie tylko do bliższego zapoznania się z działalnością ONZ, lecz także do angażowania się oraz wypowiadania w sprawach publicznych. Laureat konkursu będzie miał możliwość wzięcia udziału w pracach polskiej delegacji na 73. sesję ZO ONZ w Nowym Jorku w 2018 roku.

  Szczegóły dotyczące konkursu, w tym zasady przesyłania prac oraz wymagania wobec kandydatów, zawiera regulamin konkursu dostępny na stronie http://unyouthdelegate.pl. Kontakt z organizatorami możliwy jest przez stronę http://prom.info.pl/mlodziezowydelegat.

   

  Młodzieżowi Delegaci RP na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2018: Klaudia  Klonowska, studentka  Amsterdam University College i Agata Krzątek, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

   

  Finał tegorocznej, piątej już edycji konkursu Młodzieżowy Delegat RP odbył się w MSZ w dniu  27 kwietnia 2018 r. Konkurs adresowany jest do młodych Polaków w wieku od 18 do 25 lat. Zorganizowało go MSZ wspólnie z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych z myślą o zachęceniu polskiej młodzieży do włączania się w działalność ONZ, angażowania w sprawy publiczne oraz wypowiadania w kwestiach żywotnych dla ogółu młodych ludzi.

   

  Okres poprzedzający wyjazd do Nowego Jorku  Młodzieżowe Delegatki poświęcą na przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami środowisk młodzieżowych oraz administracji państwowej i samorządowej. Dzięki uzyskanym informacjom będą mogły bardziej wiarygodnie prezentować opinie, oceny i oczekiwania polskiej młodzieży.

   

  Podczas pobytu w Nowym Jorku w październiku br. wezmą udział w pracach III Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odpowiedzialnego za problematykę praw człowieka oraz zagadnienia społeczne, w tym młodzieży. Wraz z delegatami z innych państw spotkać się będą mogły również z Sekretarzem Generalnym ONZ.

   

  Po powrocie do Polski będą utrzymywać kontakt ze środowiskiem polskiej młodzieży, z którą dzielić się będą swoimi doświadczeniami. Program Młodzieżowego Delegata realizować będą do momentu wyłonienia swojego następcy.

   

  Program Młodzieżowego Delegata nabiera rosnącego znaczenia w ONZ. Biorą w nim udział młodzi przedstawiciele Austrii, Belgii, Bułgarii, Dominikany, Finlandii, Gruzji, Holandii, Jamajki, Kenii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Rwandy, Słowacji, Sri Lanki, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii.