close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AGENCJE WYSPECJALIZOWANE

 • 8 lutego 2018

  Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, ang. International Civil Aviation Organization - ICAO

  www.icao.int

   

  Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego utworzona na podstawie Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago 1944 r. Swoją faktyczną działalność rozpoczęła 4 kwietnia 1947 r, po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez 26 państw stron konwencji. ICAO jest odrębną, autonomiczną organizacją międzynarodową, koordynującą swą pracę z działalnością ONZ i powiązaną z nią za pośrednictwem specjalnej umowy. ICAO zajmuje się opracowywaniem międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania (SARPs) oraz polityk wspierających bezpieczny, wydajny, ekonomicznie zrównoważony i ekologiczny sektor lotnictwa cywilnego. SARPs są wykorzystywane przez państwa członkowskie ICAO w celu zapewnienia zgodności lokalnego lotnictwa i przepisów z normami globalnymi. Najważniejszym organem ICAO jest Zgromadzenie. Nad wcielaniem w życie przyjętych przez Zgromadzenie założeń czuwa Rada, w skład której wchodzi 36 państw, nad działalnością Rady pieczę sprawuje Przewodniczący, którym od 2013 jest pan Olumuyiwa Benard Aliu (Federalna Republika Nigerii). Sekretarzem Generalnym ICAO od 2015 r. jest pani Fang Liu (ChRL). ICAO liczy aktualnie 192 państwa członkowskie i ma swoją główną siedzibę w Montrealu.


  Polska jest jednym z 52 krajów, które 7 grudnia 1944 r. podpisały Konwencję chicagowską. Dokumenty ratyfikacyjne strona polska złożyła 4 kwietnia 1947 r., ale z uwagi na sytuację polityczną aż do 1957 r. nie mogła brać udziału w pracach ICAO. Ponowna ratyfikacja Konwencji nastąpiła 20 listopada 1958 r. Od tego czasu przedstawiciele polskich władz lotniczych biorą aktywny udział w pracach ICAO uczestnicząc w sesjach Zgromadzenia, konferencjach, posiedzeniach grup ekspertów.


  Merytoryczną współpracę strony polskiej z ICAO koordynuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nadzorowany przez Ministra Infrastruktury.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: