close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ONZ

 • http://www.un.org/

   

  ONZ została powołana do życia z myślą o odbudowaniu świata z ruin II wojny światowej. Dzisiaj przed tą jedyną globalną organizacją międzynarodową stoją zupełnie inne zadania. Jej rola pozostaje jednak wciąż niezwykle ważna. Coraz więcej problemów współczesnego świata ma zasięg globalny i wymaga wspólnej reakcji wszystkich państw. To właśnie ONZ jest miejscem, w którym można uzgodnić odpowiedzi na globalne wyzwania, a także skoordynować wysiłki międzynarodowe w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy konieczna jest pilna reakcja na różnego rodzaju kryzysy.

   

   

  Obecnie ONZ liczy 193 państwa. Najmłodszym państwem członkowskim jest Sudan Południowy, przyjęty do ONZ w lipcu 2011 r.

   

  Podstawą funkcjonowania ONZ jest Karta Narodów Zjednoczonych, która formułuje cele i zasady Organizacji. Jej głównymi organami są: Zgromadzenie Ogólne (ZO ONZ), Rada Bezpieczeństwa (RB ONZ), Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC), Sekretariat oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS). Na czele Organizacji stoi Sekretarz Generalny. Funkcję tę od 1 stycznia 2017 r. pełni António Guterres.

   

  Programy i fundusze Narodów Zjednoczonych


  Programy i fundusze systemu NZ ustanawiane są głównie dla podejmowania działań na rzecz rozwoju, niesienia pomocy humanitarnej oraz promowania praw człowieka. Wśród nich do najszerzej rozpoznawalnych zaliczamy: Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Konferencję NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR).


  Organizacje wyspecjalizowane systemu Narodów Zjednoczonych


  Organizacje wyspecjalizowane systemu NZ pozostają odrębnymi, autonomicznymi organizacjami międzynarodowymi, koordynują jednak swoją pracę z działalnością ONZ i są z nią powiązane za pośrednictwem specjalnych umów, regulujących zakres wzajemnych relacji. Do najważniejszych z nich należą: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), czy też Grupa Banku Światowego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF).


  Międzynarodowy Trybunał Karny, z siedzibą w Hadze, będąc niezależną instytucją międzynarodową, posiada z ONZ więzy zarówno natury formalno-prawnej - przykładowo zawarte w Statucie Rzymskim uprawnienie Rady Bezpieczeństwa do przekazywania spraw do MTK, jak również logistycznej - spotkania Państw Stron Statutu Rzymskiego odbywają się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku.

   

  Fot. United Nations Photo / Flickr

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: