close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • FUNDACJA AZJA-EUROPA

 • Fundacja Azja - Europa (Asia-Europe Foundation - ASEF) jest fundacją utworzoną w lutym 1997 r. przez uczestników dialogu Asia-Europe Meeting (ASEM). ASEF jest jedyną stałą instytucją dialogu ASEM. Jej celem jest promowanie kontaktów pomiędzy społeczeństwami Azji i Europy oraz rozwoju wzajemnego zrozumienia między oboma kontynentami w czterech programach:

  • Wymiana Intelektualna (Intellectual Exchange)
  • Kontakty Międzyludzkie (People to People Exchange)
  • Wymiana Kulturalna (Cultural Exchange)
  • Sprawy Publiczne (Public Affairs)

  Działalność fundacji finansowana jest ze składek krajów członkowskich, a także dobrowolnych wpłat instytucji prywatnych. Polska wnosi regularnie składkę w wysokości 50 000 euro. Siedzibą ASEF jest Singapur. Działalność fundacji prezentowana jest na corocznych spotkaniach Rady Gubernatorów – polskim gubernatorem w ASEF jest ambasador RP w Singapurze.

  ASEF a Polska

  Polska nawiązała współpracę z fundacją w 2002 r. W lipcu 2002 roku ówczesny dyrektor wykonawczy ASEF ambasador Delfin Colome przebywał na zaproszenie MSZ z tygodniową wizytą studyjną w Polsce. W sierpniu 2002 r. podczas oficjalnej wizyty w Singapurze minister W. Cimoszewicz wygłosił odczyt w ASEF na temat perspektyw członkostwa Polski w Unii Europejskiej i współpracy Polski z krajami Azji. W lutym 2003 r. premier L. Miller podczas oficjalnej wizyty w Singapurze spotkał się z ambasadorem Colome. W kwietniu 2003 r. ambasador Colome wziął udział w światowej konferencji na temat dialogu między cywilizacjami, która odbywała się w Warszawie. W dniach 14-17 czerwca 2005 r. z wizytą w Polsce przebywali przedstawiciele kierownictwa ASEF: ambasador Cho Won-il, dyrektor wykonawczy oraz R. Molina dyrektor programu People-to-People Exchange. W dniach 2-5 października 2007 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez stronę polską spotkanie Rady Gubernatorów ASEF.

  W maju 2008 roku odbyły się wybory nowego zarządu ASEF. Kandydatem do objęcia funkcji nowego dyrektora wykonawczego był m.in. ambasador Bogusław Majewski, który ostatecznie wycofał się z konkursu na to stanowisko, ustępując (na zasadzie wymiany poparć) reprezentantowi Francji ambasadorowi Dominique’owi Girardowi.

  Polska zainteresowana jest stałą współpracą polskich instytucji (rządowych, naukowych, edukacyjnych, kulturalnych) z partnerami unijnymi i azjatyckimi w ramach dialogu ASEM oraz fundacji ASEF. W latach 2004-2009 przedstawiciele Polski wzięli udział w licznych konferencjach w ramach ASEM i ASEF. Polska zgłosiła swój własny projekt utworzenia The ASEM Diplomatic Academies Network.1

  W dniach 4-5 listopada 2007 r. w Warszawie odbyło się XX. posiedzenie Rady Gubernatorów ASEF (Asia-Europe Foundation). W trakcie spotkania przyjęte zostały sprawozdania z rocznej działalności poszczególnych programów, a także plan działania na lata 2008-2010. Dokonano również wyboru nowych członków Komitetu Wykonawczego oraz następnych przewodniczących Rady. Posiedzenie Rady Gubernatorów poprzedzone zostało spotkaniami Komitetu Finansowego i Audytu oraz Komitetu Wykonawczego ASEF (2-3.10.2007).

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi  zgłosił chęć organizacji na przełomie sierpnia i września 2010 r. kolejnej edycji ASEF University. Jego tematem przewodnim ma być zdrowie i grupy szczególnie wrażliwe [health and vulnerable groups].

  Inicjatywy te z pewnością przyczynią się do promocji RP zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i Azji oraz stworzą dobrą okazję do prezentacji Polski jako kraju zaangażowanego w dialog polityczny, ekonomiczny, kulturalny i społeczny z Azją.

  1 Jego co-sponsorem była Malezja, Holandia i ASEF. W ramach tej inicjatywy 27-30.09.06 odbyła się zorganizowana przez MSZ i Akademię Dyplomatyczną PISM seminarium zat.: „Regionalism vs. Universalism in Global Order”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: