close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • DLA DZIENNIKARZY I POLONII

 • Poradnik dla Polaków za granicą w zakresie używania jednolitego aparatu pojęciowego w odniesieniu do okresu 1933-1945

   

   

  Najważniejszy przekaz, z którym należy docierać do zagranicznych dziennikarzy i środowisk opiniotwórczych:

   

  1. Na ziemiach polskich w trakcie okupacji niemieckiej nie istniał żaden ośrodek władzy, który w jakikolwiek sposób współpracowałby z nazistowskimi Niemcami. Natomiast Polacy, którzy znaleźli się na zajętych przez Niemców ziemiach, zbrojnie przeciwstawiali się agresywnej polityce Hitlera i Rzeszy Niemieckiej.

   

  2. Niemcy tworzyli na swoim terytorium obozy koncentracyjne jeszcze przed 1939 r. Natomiast po wybuchu II wojny światowej niemieckie obozy powstawały także na terenach okupowanych przez Rzeszę Niemiecką. Obozy te podlegały wyłącznie administracji niemieckiej.

   

  3. Polska była jedynym krajem w Europie, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci dla całej rodziny, jak również jedynym krajem, którego władze konspiracyjne (podziemne) wykonywały wyroki śmierci za wydawanie Żydów władzom niemieckich.

   

  4. Uzasadnianie użycia błędnego terminu „polski obóz koncentracyjny”, itp. argumentem geograficznym nie znajduje logicznego uzasadnienia. Ziemie polskie w czasie II wojny światowej zostały wcielone do Rzeszy Niemieckiej lub znajdowały się pod okupacją Niemiec i tym samym wszystkie tworzone na nich obozy zagłady, były niemieckie i tak powinny być nazywane. Przedstawiciele narodu polskiego byli ofiarami a nie założycielami obozów zagłady. Należy zauważyć, że niemieckie obozy koncentracyjne znajdowały się na terenie wielu państw europejskich. Nadawanie im określeń związanych z krajem pochodzenia jest działaniem prowadzącym do zafałszowania historii każdego kraju, w którym mordowano ludzi z rozkazu Rzeszy Niemieckiej. 

   

   

  FILM EDUKACYJNY "WORDS MATTER"

   

   

   

  Należy pamiętać, aby:

   

  - używać pojęcia III Rzesza Niemiecka lub, bardziej poprawnie - Rzesza Niemiecka;


  - używać terminu „niemieckie obozy” – ze względu na to, że  wybudowali je, pracowali w nich i wykonywali rozkazy urzędnicy zatrudniani przez Rzeszę Niemiecką;


  - używać pojęcia „niemieckie zbrodnie”, które nie odnosi się do narodu niemieckiego, a do państwa Rzesza Niemiecka;


  - podkreślać, że w latach 1939-45 Rząd Polski na uchodźstwie nie był suwerenem na terytorium polskim. Władza nad terenami polskimi leżała w rękach okupantów – nazistowskich Niemiec  i Związku Sowieckiego. Przymiotnik „polski” może być w tym okresie stosowany w znaczeniu jedynie administracyjnym i tylko w odniesieniu do Polskiego Państwa Podziemnego i Polskiego Rządu na Uchodźstwie;


  - podkreślać udział Polaków w ratowaniu Żydów pomimo tego, że w Polsce, jako jedynym okupowanym przez Rzeszę Niemiecką, kraju groziła za to kara śmierci dla wszystkich członków rodziny ukrywających Żydów. Świetnym przykładem jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej;


  - pilnować związków przyczynowo skutkowych i kontekstu historycznego;


  - przy każdej okazji starać się nawiązywać i pielęgnować kontakty ze środowiskami przychylnymi Polsce;


  - podkreślać, iż naród polski w czasie terroru okupacji niemieckiej zachowywał się odważnie i przyzwoicie na tle innych narodów, co nie wyklucza uczciwej pamięci o haniebnych przykładach. Pamiętać należy o proporcjach: 6620 Polaków zostało odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, większość Polaków, która niosła pomoc Żydom pozostaje do tej pory anonimowa, natomiast szmalcowników sądy Polski Podziemnej tropiły i karały śmiercią.

   

   

   

  Do pobrania: wzory listów interwencyjnych w języku angielskim 

   

   

   

  Przykłady błędnych sformułowań: 

   

  • polski obóz koncentracyjny
  • polski obóz śmierci
  • polski obóz zagłady
  • polskie komory gazowe
  • polska fabryka śmierci
  • polski holokaust
  • polskie getta
  • polscy naziści
  • polskie ludobójstwo
  • polskie masowe morderstwa
  • polskie zbrodnie wojenne
  • polskie zbrodnie przeciwko ludzkości
  • polscy zbrodniarze wojenni
  • polski udział w holokauście
  • polskie SS
  • polskie Auschwitz
  • nazistowska Polska
  • polski obóz przejściowy
  • polski obóz dla internowanych
  • polski obóz pracy
  • polska zagłada Żydów
  • polskie Gestapo
  • obozy koncentracyjne/śmierci/… w Polsce

   

   

   

   

  Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady

  Infografika do pobrania: dzieje.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: