close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRZYDATNE LINKI

 •  

   

   

  Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce- http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/index.html

   

  Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych AIIB - http://www.aiib.org/en/index.html

   

  Bank Rozwoju Rady Europy / Council of Europe Development Bank (CEB) -http://www.coebank.org/index.asp?ChangeLangue=EN

   

  Bank Światowy / The World Bank (IRBD) - http://www.worldbank.org/

   

  Bank Światowy w Polsce -  http://www.worldbank.org.pl/

   

  Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających i Przestępczości / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) -http://www.unodc.org/

   

  Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP w Polsce - http://www.undp.org.pl/

   

  Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce - http://www.who.un.org.pl/who.php

   

  Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa -http://www.gridw.pl/?dz=menu&ids=gridw

   

  Europejska Agencja Praw Podstawowych / European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) - www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm

   

  Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej /European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex)/ http://www.frontex.europa.eu/

   

  Europejska Organizacja Badań Jądrowych / European Organization for Nuclear Research (CERN) - http://public.web.cern.ch/public

   

  Europejski Bank Centralny / European Central Bank -www.ecb.int/home/html/index.en.htm

   

  Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank (EIB) -http://www.eib.org/

   

  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju / European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - http://www.ebrd.com/

   

  Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej / European Molecular Biology Laboratory (EMBL) - www.embl.de/

   

  Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych / United Nations Population Fund (UNFPA) - http://www.unfpa.org/public/

   

  Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet / United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) - http://www.unwomen.org/

   

  Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom / United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) - http://www.unicef.org/

   

  International Computing Centre  (UNICC) - http://www.unicc.org/

   

  Interpol - http://www.interpol.int/

   

  Komisja Europejska / European Commission -http://ec.europa.eu/index_en.htm

   

  Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce -http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

   

  Komisja Międzynarodowej Służby Cywilnej / International Civil Service Commision (ICSC) - http://icsc.un.org/

   

  Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu / United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - http://unfccc.int/2860.php

   

  Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej / International Atomic Energy Agency (IAEA) - http://www.iaea.org/

   

  Międzynarodowa Korporacja Finansowa / International Finance Corporation (IFC) - http://www.ifc.org/

   

  Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji / International Organization for Migration (IOM) - www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

   

  Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM, Biuro w Warszawie -http://www.iom.pl/default.aspx?ID=5

   

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego / International Civil Aviation Organization (ICAO) - http://www.icao.int/

   

  Międzynarodowa Organizacja Morska / International Martine Organization (IMO) - http://www.imo.org/

   

  Międzynarodowa Organizacja Pracy / International Labour Organization (ILO) - http://www.ilo.org/

   

  Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Renowacją Dziedzictwa Kulturowego / International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) -http://www.iccrom.org/

   

  Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa / International Fund for Agricultural Development (IFAD) - http://www.ifad.org/

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy / International Monetary Fund (IMF) -http://www.imf.org/

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Biuro Regionalne Przedstawiciela dla Europy Centralnej i Wschodniej w Polsce- http://www.imf.org/external/region/bal/rr/index.htm

   

  Międzynarodowy Trybunał Karny / International Criminal Court  (ICC) -http://www.icc-cpi.int/

   

  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny / International Comunication Union (ITU) - http://www.itu.int/

   

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) /Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) - http://www.osce.org/

   

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Warszawie -http://www.osce.org/pl/odihr/elections/13702

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) / United Nations (UN) -http://www.un.org/

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury / UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) -http://www.unesco.org/

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego /United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) -http://www.unido.org/

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa / Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - http://www.fao.org/

   

  Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej / Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) - http://www.opcw.org/

   

  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego / North Atlantic Treaty Organization (NATO) - http://www.nato.int/

   

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - http://www.oecd.org/

   

  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC) - http://www.unic.un.org.pl/

   

  Pakt Stabilności dla Europy Południowo - Wschodniej / Stability Pact for South Eastern Europe - www.stabilitypact.org/

   

  Parlament Europejski Biuro Informacyjne w Polsce- http://www.europarl.pl/view/pl/index.html

   

  Polski Komitet ds. UNESCO - http://www.unesco.pl/

   

  Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF http://www.unicef.pl/

   

  Powszechny Związek Pocztowy / Universal Postal Union (UPU) -http://www.upu.int/

   

  Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich / United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) - http://www.unhabitat.org/

   

  Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju / United Nations Development Programme (UNDP) - http://www.undp.org/

   

  Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska / United Nations Environmental Programme (UNEP) - http://www.unep.org/

   

  Rada Europy / Council of Europe - http://www.coe.int/

   

  Rada Państw Morza Bałtyckiego / Council of the Baltic Sea States -http://www.cbss.org/

   

  Światowa Organizacja Meteorologiczna / World Meteorological Organization (WMO) - http://www.wmo.int/

   

  Światowa Organizacja Turystyczna / World Tourism Organisation (WTO) -http://www.unwto.org/

   

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej / World Intellectual Property Organization (WIPO) - http://www.wipo.int/

   

  Światowa Organizacja Zdrowia / World Health Organisation (WHO) -http://www.who.int/

   

  Światowy Program Żywnościowy / World Food Programme (WFP)- http://www.wfp.org/

   

  Unia Europejska / European Union (EU) - http://europa.eu/

   

  Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS / Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) - http://www.unaids.org/

   

  Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) - www.unhcr.org/