close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA O NABORACH DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 •  

  Staż przeznaczony jest dla absolwentów uczelni wyższych z krótszym niż rok doświadczeniem zawodowym.

  Dodatkowo kandydaci powinni spełniać następujące wymagania m.in.:

  - ukończone studia licencjackie z nauk politycznych lub dziedzin pokrewnych;

  - ukończone lub kontynuowane studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych lub dziedzin pokrewnych;

  - bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego;

  - bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

  - zainteresowanie polityką UE i polityką sąsiedztwa;

  - umiejętność obsługi programów do edycji i prezentacji;

  - samodzielność wykonywania zadań, a także umiejętność pracy w zespole.

   

  Staż rozpocznie się na przełomie maja i czerwca 2018 i będzie trwał sześć miesięcy. Stażyści co miesiąc otrzymają środki na utrzymanie (wysokość grantu określona jest Decyzją ADMIN(2017)28), przy czym koszty związane z podróżą, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem i kosztami wiz musza być poniesione przez stażystę.

   

  Kandydaci zainteresowani odbyciem stażu proszeni są o przesłanie aplikacji (zawierającej życiorys i list motywacyjny) do 14 kwietnia  2018 r. na adres: DELEGATION-UKRAINE-JOBS@eeas.europa.eu

   

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru na staż oraz zasady programu stażowego znajdują się na stronie: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/41809/paid-traineeship-within-political-section-eu-delegation-ukraine_en

   

  MSZ zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o aplikowaniu na powyższe stanowisko. Informację taką należy przesłać na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: