close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA O NABORACH DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 • Uwaga:

  Egzamin pisemny YPP z obszarów MAGNET oraz INFONET odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 11.00 w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.45.

   

  W związku z wystąpieniem problemów technicznych w czasie egzaminu YPP POLNET online 19 października br., część osób nie mogła w nim wziąć udziału lub go dokończyć. Egzamin będzie powtórzony 8 lutego 2018 r. Mogą wziąć w nim udział zarówno osoby, które miały problemy, jak i ci, którzy za pierwszym razem test ukończyli. Więcej informacji na stronie careers.un.org 

   

  Zobacz:

   

  Frequently Asked Questions (FAQs) on the UN Examinations and Tests System

   

  * * *

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP) skierowanego do młodych absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych karierą w ONZ.

   

  W tym roku pojawiła się nowa formuła przeprowadzenia egzaminu dla wybranych obszarów (job networks). W dwóch obszarach (MAGNET, INFONET) egzamin w dotychczasowej (pisemnej) formule odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. w różnych ośrodkach na całym świecie. W przypadku obszaru POLNET egzamin w nowej formule online odbędzie się 19 października 2017 r. Zainteresowane osoby proszone są o śledzenie portalu UN Careers.

   

  Informacje dot. egzaminu, w tym procedury zgłaszania się oraz jego przebiegu dostępne są na stronie internetowej UN Careers w zakładce Young Professionals Programme (YPP). 

   

  Uwaga

  Zobacz sesję online pytań i odpowiedzi na temat procesu aplikacyjnego do YPP zorganizowaną w dniach 12 lipca (język angielski) i 14 lipca (język francuski).

   

  Kto może przystąpić do egzaminu?

   

  Do egzaminu mogą przystąpić osoby urodzone po 1 stycznia 1985 r. i które nie ukończyły 32 roku życia, posiadające obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie, z płynną znajomością jęz. angielskiego lub francuskiego i mające dyplom (przynajmniej licencjata lub równoważny) z dziedziny właściwej dla wybranej job network. Doświadczenie zawodowe w zasadzie nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypada więcej niż 40 aplikacji.  

   

  W tym roku egzamin zostanie przeprowadzony w 3 obszarach:

   

  Egzamin online

   

  • Pokój, sprawy polityczne, humanitarne (POLNET – Political, Peace and Humanitarian): sprawy cywilne, sprawy wyborcze, prawa człowieka, sprawy humanitarne, sprawy polityczne, rządy prawa, instytucje bezpieczeństwa.

  Termin zgłoszeń: 23 czerwca – 22 sierpnia 2017 r. (do końca dnia czasu nowojorskiego)

   

  Egzamin pisemny w centrum egzaminacyjnym zatwierdzonym przez SG ONZ

   

  • Zarządzanie i administracja (MAGNET - Management and Administration): administracja, audyt, etyka, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrola i ewaluacja, dochodzenia, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie i analiza, ombudsman, zamówienia publiczne.

  Termin zgłoszeń:  23 czerwca – 22 sierpnia 2017 r. (do końca dnia czasu nowojorskiego)

   

  • Informacja publiczna i zarządzanie konferencjami (INFONET - Public Information and Conference Management): usługi konferencyjne, dokumentacja i zarządzanie informacją, języki (np. produkcja radiowa z różnych językach), protokół, informacja publiczna.

  Termin zgłoszeń:  23 czerwca – 22 sierpnia 2017 r. (do końca dnia czasu nowojorskiego)

   

  Uwaga!
  Organizatorem egzaminu i podmiotem odpowiedzialnym za całość procesu rekrutacji, jak również za ewentualne zmiany wszelkich terminów oraz inne modyfikacje jest ONZ. Dlatego zachęcamy do odwiedzania i sprawdzania informacji na stronie internetowej YPP. 

   

  Zobacz film o przygotowaniach do egzaminu YPP oraz informację o YPP na stronie MSZ.

   

  Zachęcamy do składania zgłoszeń i życzymy powodzenia!

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: