close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA O NABORACH DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 •  

  Celem zaproszenia  jest sporządzenie trzech list rezerwowych potencjalnych pracowników na stanowiskach administratorów programów badawczych w latach 2018-2020, w następujących profilach naukowych :

  1. Inżynieria, ICT, fizyka, matematyka, chemia lub nauka o przestrzeni kosmicznej,

  2. Biologia, środowisko i nauki o ziemi lub obrazowanie satelitarne, nauki o życiu.

  3. Nauki humanistyczne i społeczne lub ekonomia.

   

  Kandydaci powinni posiadać  wykształcenie odpowiadające ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem oraz min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z charakterem obowiązków. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a także umiejętność redagowania tekstów, komunikacji  i współpracy w zespole.

  Szczegółowy opis stanowiska oraz wymagań znajduje się w ogłoszeniu dostępnym na stronie https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en .

   

   Kandydaci proszeni są o dokonanie zgłoszenia poprzez stronę internetową EPSO do dnia 8 marca 2018 r.  do godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

   

  Jeśli liczba kandydatów przekroczy próg określony przez dyrektora REA, kandydaci zostaną zaproszeni do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru, organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych Biura Doboru Kadr (EPSO). Szczegółowe procedury wybrania kandydatów opisane są w ogłoszeniu.

   

  Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w Brukseli na okres 2 lat z możliwością przedłużenia kontraktu, w grupie zaszeregowania AD6.

   

  Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o przesłaniu aplikacji na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: