close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ZATRUDNIENIE W INSTYTUCJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 •  

  Dlaczego warto pracować w instytucjach UE? Praca w instytucjach UE to nie zwykła praca lecz służba w interesie niemal pół miliarda ludzi, odpowiedzialność za bieg wydarzeń i możliwość czynnego udziału w dokonujących się zmianach. Praca w instytucjach unijnych otwiera liczne możliwości rozwoju zawodowego. Poznawanie ciekawych ludzi i odmiennych kultur, nauka języków obcych,  zdobywanie nowych doświadczeń i kompetencji,  możliwość wpływania na decyzje i kształt Unii Europejskiej, stabilna i pełna wyzwań praca w środowisku międzynarodowym oraz atrakcyjny pakiet socjalny to tylko niektóre z licznych powodów, dla których warto podjąć pracę w UE.

   

  FORMY ZATRUDNIENIA

   

  Instytucje europejskie zatrudniają niemal 50 tysięcy pracowników na różnych stanowiskach, w zróżnicowanych grupach i kategoriach oraz w oparciu o zróżnicowane procedury rekrutacyjne:

  • Urzędnicy (permanent officials, fonctionnaires)
  • Pracownicy kontraktowi (contract staff, CAST)
  • Pracownicy tymczasowi (temporary staff)
  • Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (interim staff)
  • Asystenci parlamentarni
  • Oddelegowani eksperci narodowi
  • Stażyści

  Najliczniejszą grupę pracowników instytucji UE stanowią urzędnicy wyłaniani w drodze otwartych konkursów (w kategoriach Administratorów – AD oraz Asystentów – AST).

  W tym dziale znajdują się informacje nt. procedur i zasad naboru do instytucji i agencji UE, konkursów EPSO oraz ogłoszenia o naborach, a także informacje i podstawy prawne regulujące zasady delegowania ekspertów narodowych.