close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA O NABORACH EKSPERTÓW NARODOWYCH W MISJACH UE

 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi nabór kandydatów na stanowiska ekspertów - Visiting experts  w Misji w Iraku (3-2018 CfC; EUAM Iraq).

   

  Dokumenty znajdują się w systemie Goalkeeper.

  W celu oficjalnego przekazania zgłoszenia do ESDZ kandydaci zobowiązani są do zarejestrowania się w systemie Goalkeeper-Registrar i wypełnienia formularza rejestracyjnego (ERF) oraz Formularza zgłoszeniowego.

   

  Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

  Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 13 listopada 2018 r.
  W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

  Do ww. zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  1). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

  2. imię i nazwisko,

  3. przebieg kariery zawodowej.   

  W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

  2). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

  Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: