close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NABÓR NA EKSPERTÓW NARODOWYCH W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE

 • ESDZ prowadzi nabór na stanowiska  ekspertów  w Specjalnych Izbach Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa (Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office; 3-2018 Extraordinary CfC)

   

  Więcej informacji dot. naboru można uzyskać kierując prośbę na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl

  Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy. 

   

  Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  18 października 2018 r.
  W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

  Do ww. zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  1).  Formularz zgłoszeniowy (Annex 2).
  2).  Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

  2. imię i nazwisko,

  3. przebieg kariery zawodowej. W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).

  3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem

  Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: