close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • RELACJE POLSKI Z KRAJAMI REGIONU

  • Polska ustanowiła stosunki dyplomatyczne z Algierią w 1962 r. W tamtym okresie rozwijały sie one bardzo intensywnie, do czego przyczyniała się także obecność wielu polskich ekspertów, zatrudnionych wówczas w Algierii na rozlicznych kontraktach.  Przemiany w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych oraz zaabsorbowanie Algierii napiętą sytuacją wewnętrzną wyhamowały dynamikę stosunków. Ich odbudowa po 1989 r. następowała powoli. Wizyta oficjalna algierskiego ministra  w Warszawie w 1996 r. i podpisany protokół o współpracy resortów spraw zagranicznych zapoczątkowały nowy okres aktywności (konsultacje na szczeblu podsekretarzy stanu w MSZ, a następnie – dyrektorów departamentów politycznych). W lutym 2010 r. w Algierii przebywał  wicepremier i minister gospodarki W. Pawlak. Rozmowy dotyczyły współpracy w dziedzinie energetyki, górnictwa i rolnictwa, aktywności polskich firm na rynku algierskim oraz wymiany handlowej. W lipcu 2011 r. wizytę w Polsce złożył minister spraw zagranicznych Algierii M. Medelci.

    W 2011 r. wartość obrotów wyniosła 292,4 mln EUR (wobec 195,4 mln EUR w 2010 r.), w tym polski eksport 256,4 mln EUR (wobec  179,1 mln EUR) oraz import – 36 mln EUR (wobec 16,3 mln EUR). W polskim eksporcie na algierski rynek przeważa tradycyjnie mleko w proszku oraz koks. Dominowały fosforyty oraz po raz pierwszy od lat cukier. Poziom eksportu sytuuje Algierię wśród ważnych partnerów handlowych Polski w gronie państw afrykańskich i arabskich. Polska jest pierwszym partnerem Algierii w Europie Środkowej, a dane za 2011 r. i I połowie 2012 r. czynią Algierię jednym z najważniejszych, wśród klientów arabskich, odbiorcą polskiego eksportu.

    Dobrze rozwijają się kontakty wojskowe między obydwoma krajami. Współpracę ze stroną algierską prowadzą również resorty: zdrowia, rolnictwa (wymiana wizyt ministrów), edukacji, sportu oraz kultury. W listopadzie 2011 r. odbyła się wizyta studyjna członków niezależnego Centrum Badań Strategicznych i nad Bezpieczeństwem (CRSS). Przedstawiciele Algierii uczestniczyli w konferencji pt.: „Unia Europejska i jej południowe sąsiedztwo – nowe perspektywy wzajemnej współpracy w zmieniającym się otoczeniu”, zorganizowanej w Warszawie (1-2 grudnia 2011 r.). W kwietniu 2012 r. z wizytą studyjna przebywali w Polsce algierscy dziennikarze.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: