close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • STOSUNKI DWUSTRONNE Z PAŃSTWAMI REGIONU

 • Stosunki dyplomatyczne między Polską a Tanzanią nawiązane zostały w 1961 r. Od roku 1962 funkcjonowała w Dar es Salaam Ambasada RP. Po zawieszeniu jej działalności w 2008 r., właściwe zadania w odniesieniu do Tanzanii przejęte zostały przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną  w Nairobi. W Polsce akredytowani są ambasadorzy Tanzanii rezydujący w Berlinie. W czerwcu 2012 r. powołany został konsul honorowy RP w Dar es Salaam.

  W 1987 r. wizytę w Polsce złożył minister spraw zagranicznych, Benjamin Mkapa. W 1993 r. i 2003 r. (będąc już prezydentem) gościł on prywatnie w Polsce na zaproszenie ojców Salwatorianów, którzy prowadzą działalność misyjną w jego okręgu wyborczym. W 1999 r. z roboczą wizytą przebywał minister stanu ds. planowania i prywatyzacji w Kancelarii Prezydenta  Tanzanii  Nassoro Malocho (nieżyjący już absolwent Politechniki Warszawskiej).

  W 2003 r. wizytę roboczą w Tanzanii złożył podsekretarz stanu w MSZ, Bogusław Zaleski.

  Wartość wymiany handlowej między Polską a Tanzanią za 2011 r. wyniosła 30,4 mln EUR, z czego na nasz eksport przypadło 15,7 mln EUR, a na import 14,7 mln EUR (dało to nam dodatnie saldo w wys. 1 mln EUR). Duży polski inwestor, a jednocześnie udziałowiec brytyjskiego konsorcjum prowadzi – z sukcesem – poszukiwania gazu na terenie Tanzanii. Polacy działają też w branży hotelarskiej na Zanzibarze.

  W ramach programu pomocy rozwojowej od kilku lat realizowane są w Tanzanii projekty inicjowane przez polskie organizacje pozarządowe, ambasadę oraz misjonarzy. W zależności od potrzeb Polska świadczy też pomoc humanitarną.

  Współpraca między Polską a Tanzanią w dziedzinie edukacyjnej  ogranicza się do naszej oferty stypendialnej oraz do odpłatnego kształcenia kadr tanzańskich (aktualnie studiuje na polskich uczelniach kilkudziesięciu studentów tanzańskich).

  W Tengeru w północnej Tanzanii znajduje się cmentarz ewakuowanych z b. ZSRR uchodźców polskich z okresu II wojny światowej. Znajduje się tam też Izba Pamięci.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: